می 26, 2020

در 2 ولسوالی لوگر 13 کارمند رژيم مزدور با مجاهدین یکجا شدند

در 2 ولسوالی لوگر 13 کارمند رژيم مزدور با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر، 13 عسکر، پولیس واربکی  در ولسوالی های برکی برک ومحمدآغه ولایت لوگر با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.

افراد متذکره  دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین یکجا شدند ومجاهدین از آنان به گرمی استقبال نمودند.

شهرت مختصرآنان قرار ذیل میباشد:

۱:محمد الله ولد خان محمد باشند قريه غزنی خيل ولسوالي محمد آغه ولايت لوګر وظيفه ملي اردو

۲:زلمۍولد شا محمد، ولسوالۍ محمد آغه قريه دهنو وظيفه ملي اردو

۳: مطيع الله ولد عبدالمتين ولسوالي محمد آغه قريه قلعه عظيم وظيفه ملي اردو

۴: حشمت الله ولد حبيب الله ولسوالي برکي برک قریه برکي راجان وظيفه اربکي

۵:شهرام ولد میرویس ولسوالي برکي برک، وظيفه ملي اردو

۶:ارسلا ولد احمد ولسوالي برکي برک چهلتن وظيفه اربکي

۷:حامد ولد شامحمد ولسوالي برکي برک قريه برکي راجان وظيفه اربکي

۸:سميع الله ولد محمد الله ولسوالي برکي برک قريه برکي راجان وظيفه ملازم

۹: فقير احمد ولد عيد محمد ولسوالي برکي برک قريه برکي راجان مسجد باقل شاه

۱۰: محمد راشد ولد محمد نواب ولسوالي برکي برک قريه برکي راجان وظيفه ملي اردو

۱۱:جمعه خان ولد غلام سخي ولسوالي برکي برک قريه پنده وظيفه ملي اردو

۱۲:نقيب الله ولده شمس الدين ولسوالي برکي برک قريه برکي راجان وظيفه اربکي

۱۳:سيد نظيم ولد گل عظيم ولسوالي برکي برک قريه شاه مرد خيل وظيفه ملي اردو

خبرمیگویند که همه آنان به اعمال گذشته شان اظهارندامت کردند وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده کابل بر نمی گردند وبه بقیه افراد اداره کابل پیام دادند که از این بیشتر خود را برای منافع امریکایی  قربانی ننمایند.

Related posts