می 26, 2020

تفصیلات: 50 عسکر،پولیس واربکی در بغلان وبلخ با مجاهدین یکجا شدند

تفصیلات: 50 عسکر،پولیس واربکی  در بغلان وبلخ با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر، 50 عسکر، پولیس واربکی  در  مربوطات ولایت های بلخ وبغلان  با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.

افراد متذکره دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه، به حقایق پی بردند و دیروز با مجاهدین پیوستند ومجاهدین نیز از آنان به گرمی استقبال کردند واسامی آنان قرار ذیل میباشد:
۱ــ غلام حضرت ولد غلام سخي باشنده قریه  معلم اکبر وظیفه عسکر
۲ــ جواد ولد حشمت الله باشنده قریه  معلم اکبر وظیفه پوليس
۳ــ سيدالرحمن ولد پروانه باشنده قریه  چپ سايي وظیفه اربکی
۴ــ سميع ولد رحمت الله باشنده قریه  معلم اکبر وظیفه پوليس
۵ــ محمدصبور ولد محمد شهود باشنده قریه  غلام باى وظیفه اردو
۶ــ سيداکرام ولد سيدحسن باشنده قریه  معلم اکبر وظیفه پوليس
۷ــ زلمى ولد محمدعمر کلى شهرقديم وظیفه اردو
۸ــ هجرت الله ولد سيدآغا باشنده قریه  خوجه خان وظیفه اردو
۹ــ عبدالله ولد جمعه خان باشنده قریه  غلام باى وظیفه اربکی
۱۰ــ سمير ولد عبدالقهار کلى غلام باى وظیفه اربکی
۱۱ــ غيب زى ولد اميرجان باشنده قریه  شهرجديد وظیفه اردو
۱۲ــ سلطان محمد ولد دين محمد باشنده قریه  سرک شرکت وظیفه پوليس
۱۳ــ نعمت الله ولد عبدالرحيم باشنده قریه  غلام باى وظیفه پوليس
۱۴ــ سيداکبر ولد سيد جعفرآغا کلى شهرجديد نوآباد وظیفه پوليس
۱۵ــ کريم الله ولد محمد طوره باشنده قریه  شهرجديد بلوچ وظیفه اردو
۱۶ــ محمد کاظم ولدمحمدقاسم باشنده قریه  بولکمرداد وظیفه پولیس
۱۷ــ خدايداد ولد قادر کلى باشى الله داد وظیفه اربکی
۱۸ــ فيض محمد ولد سيدمحسن کلى معلم اکبر وظیفه پوليس
۱۹ــ حبيب الله ولد ګل محمد باشنده قریه  جرقشلاق وظیفه اربکی
۲۰ــ شعيب ولد محمد مير باشنده قریه  جرقشلاق وظیفه اربکی
۲۱ـ کفایت الله ولد بنیامین باشنده قریه  کفش وظیفه اردو
۲۲ــ الله نظر ولد رحیم نظر باشنده قریه  شرشر وظیفه اردو
۲۳ــ حاجي شیریندل ولد ضیادالله خاص بلخ وظیفه اربکی
۲۴ــ جاوید ولد ابراهم خاص بلخ وظیفه اربکی
۲۵ــ نذیر ولد ظاهر خاص بلخ وظیفه پولیس
۲۶ــ عبدالحکیم ولد عبدالمطلب خاص بلخ وظیفه اربکی
۲۷ــ عبدالرازق ولد محمد حسین خاص بلخ وظیفه پولیس
۲۸ــ عبدالواحد ولد عبدالمجید چهاربولک وظیفه اربکی
۲۹ــ روح الله ولد احمد شاه چهاربولک وظیفه پولیس
۳۰ــ بازمحمد ولد حاجی تاج چهاربولک وظیفه اربکی
۳۱ــ عبدالحلیم ولد عبدالحکیم دولت اباد وظیفه پولیس
۳۲ــ ذبیح الله ولد سید طاهر دولت اباد وظیفه امنیت
۳۳ــ اسدالله ولد عبدالخلیل دولت اباد وظیفه پولیس
۳۴ــ حسین ولد حبیب دولت اباد وظیفه اربکی
۳۵ــ محمدنعیم ولد عزیز زارع وظیفه اربکی
۳۶ــ محمد ګل ولد عبدالغفور زارع وظیفه اربکی
۳۷ــ علی محمد ولد عبدالرشید زارع وظیفه اربکی
۳۸ــ حیات ولد فیوند زارع وظیفه اربکی
۳۹ــ امرالدین ولد نصرالدین زارع وظیفه اربکی
۴۰ــ غلام ولد اختر محمد زارع وظیفه اربکی
۴۱ــ نورالدین ولد سعید البرز وظیفه اربکی
۴۲ــ میراحمد ولد میرحمزه البرز وظیفه پولیس
۴۳ــ لعل محمد ولد عبدالحکیم البرز وظیفه اربکی
۴۴ــ فیض محمد ولد ګل محمد البرز وظیفه پولیس
۴۵ــ فیض محمد ولد اغامحمد البرز وظیفه پولیس
۴۶ــ نوراغا ولد احمد علی البرز وظیفه اردو
۴۷ــ نصیراحمد ولد غلام حیدرالبرز وظیفه اردو
۴۹ــ سید گل ولد محمد ایوب البرز وظیفه پولیس
۵۰ــ میرگل ولد ګل محمد ولسوالی البرز وظیفه پولیس

همه آنان به اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وبه زندگی عادی سوق داده شدند.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی
۲۹/۹/۱۴۴۱هـ ق
۲/۳/۱۳۹۹هـ ش ــ 2020/5/22م

Related posts