می 26, 2020

زابل : 2 عسکر اجیر در شاه جوی کشته شدند

از ولایت زابل خبر رسیده است که امروز حوالی ساعت 10 و نیم صبح، در بازار ولسوالی شاه جوی، دو تن عسکرپیادۀ اجیر در طی حملۀ چریکی مجاهدین امارت اسلامی جابجا کشته شده اند.

مجاهدین پس از این عملیات بسلامت به مراکز شان باز گشته اند.
2020/5/22

Related posts