می 26, 2020

فاریاب : یک تن اربکی در خیبر به مجاهدین تسلیم شد

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که در منطقۀ مرزاکۀ ولسوالی خیبر، یک تن اربکی ( خال بابا ولد حاجی مله ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده وبه مجاهدین تسلیم شده است.
2020/5/22

Related posts