می 27, 2020

لوگر: عساکردشمن در محمدآغه از یک قرارگاه و15 پوسته فرارکردند

لوگر: عساکردشمن در محمدآغه از یک قرارگاه و15 پوسته فرارکردند

بر اساس خبر، پولیس اداره مزدور در منطقه توبگی ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر از یک قرارگاه و15 پوسته شان فرار کردند.

پولیس متذکره از خوف حملات مجاهدین دیشب از مراکز یاد شده شان فرار کردند واکنون منطقه کاملا تحت کنترول مجاهدین قرار دارد.

Related posts