می 27, 2020

کابل: مجاهدین در پغمان بالای مردم بی بضاعت مواد خوراکی توزیع نمودند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی طبق فرمان امیر المومنین حفظه الله  در ولسوالی پغمان ولایت کابل بالای شماری از مردم بی بضاعت مواد خوراکی توزیع نمودند.

این موارد دیروز توزیع گردید وچند روز پیش در ولایت های هرات  ودیگر ولایت ها نیز مواد خوراکی بالای مردم تنگ دست وبی بضاعت توزیع نمودند.

Related posts