جولای 13, 2020

راپور بی اعتبار بنام یک سازمان معتبر

راپور بی اعتبار بنام یک سازمان معتبر

تبصره هفته:

اداره ملل متحد به سطح جهانی یک سازمان مهم و معتبر شمرده می شود. این سازمان که تقریبا همه کشورهای دنیا در آن عضویت دارند، به همان اندازه اعتبار، وجاهت و بار مسئولیت بر دوش دارد.  این حیثیت جهانی ایجاب می کند، که اگر کدام راپوری از سوی این سازمان نشر می شود، باید دقیق، مستند و استوار بر حقائق باشد. تناقضات و قضاوت های تخمینی باید در آن نباشد، بلکه هر سخن و گفته اش مطابق به واقعیت باشد.

اما متاسفانه باید بگوئیم، راپوری که در این اواخر از سوی این سازمان در مورد حضور جنگجویان خارجی در افغانستان و مسائل دیگر نشر شده است، هیچ نوع همخوانی با واقعیت ندارد. بطور مثال ارقامی که از جنگجویان خارجی در این راپور ذکر شده است و ادعای حضور گسترده آنها در خاک افغانستان، هموطنان ما را حیران نموده است. زیرا افغان ها (که باشندگان این سرزمین هستند، حالت خانه خود را با چشم سر مشاهده می کنند و در مورد وضعیت آن بهتر و بیشتر از هرکس دیگر معلومات دارند) می دانند که در حال حاضر جنگجویان خارجی در افغانستان وجود ندارند.

چطور امکان دارد که براساس راپور ملل متحد هزاران تن جنگجوی خارجی در افغانستان موجود باشد اما شهروندان و باشندگان این سرزمین از آن بی اطلاع باشند. در راپور ملل متحد آمده است که برای جمع آوری این معلومات بررسی های مستقل صورت نگرفته است، بلکه راپور بر اساس معلومات اداره کابل و حکومت های دیگر تهیه شده است. اداره کابل که عملا درگیر جنگ با امارت اسلامی است، و همچنین بعضی از کشورهای دیگر که خواهان تداوم جنگ در افغانستان هستند، حتما تلاش کرده اند که با ارائه معلومات نادرست از موقف ملل متحد استفاده نادرست نمایند و تصویر نادرستی از امارت اسلامی به جهانیان ارائه کنند.

در راپور مذکور تناقضات بسیار و معلومات نادرست زیادی وجود دارد، اسامی مسئولین چندین ادارۀ امارت اسلامی غلط ذکر شده است، همچنین والی یکی از ولایات در یکجای راپور فوتی یاد شده و در جای دیگری از همین راپور مسئول برحال ولایت معرفی شده است. در راپور آمده است که تشکیل شورای امارت اسلامی را از سایت رسمی امارت اسلامی گرفته است، در حالیکه تشکیل شورای رهبری امارت اسلامی در هیچ سایت و رسانه یی نشر نشده است. همه اینها ثابت می سازد که راپور مذکور با استفاده از منابع غیر واقعی و گمراه کننده تهیه شده است.

امارت اسلامی افغانستان باورمند است، کشورهایی با استفاده نادرست از نام سازمان ملل متحد در تهیه این راپور نقش بازی کرده اند که اختتام جنگ افغانستان و رسیدن به یک حل سیاسی را نمی خواهند. ما میدانیم که جنگ تحمیل شده 19 ساله بر کشور ما اگر از یک طرف خانه ما را سوزانده، ملت ما را در بدر نمود، از سوی دیگر سبب منافع مالی، تبارز عملی و دستاورد سیاسی برای بعضی ادارات و کشورها گردید. از آنجائیکه این منافع ناروای آنها به تداوم جنگ در افغانستان وابسطه است، بناءً تلاش خواهند کرد تا با بی اعتبار نشان دادن پروسه صلح، برای دوام جنگ زمینه سازی کنند.

خواست ملت ما اینست، همانگونه که فلسفه وجودی سازمان ملل متحد،  ختم جنگ و آوردن صلح در جهان است و همینطور هدف شورای امنیت نیز آوردن امنیت است، نه تراشیدن دلائل برای دوام و اعلام جنگ. بنابر این بهتر است که از فرصت بدست آمده برای صلح استفاده شود، تا ملت مظلوم ما بتواند به یک زندگی مستقل و با عزت دست یابد.

Related posts