جولای 13, 2020

اعلامیه کمیسیون تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی در مورد آغاز ادارات تعلیمی کشور

اعلامیه کمیسیون تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی در مورد آغاز ادارات تعلیمی کشور

چنانچه سال تعلیمی مدارس دینی طبق معمول در ماه شوال المکرم آغاز می گردد و ادارات تعلیمات عصری پیش تر شروع می شود، اما حالت کنونی که به سبب وبای جهانی کرونا به میان آمده، وضعیت ادارات تعلیمی را نیز با حالت سردرگمی روبرو ساخته است. چند روز پیش، از سوی کمیسیون تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی امارت اسلامی، در تفاهم با کمیسیون صحت، در مورد آغاز سال تعلیمی اعلامیه ای پخش شد که دران آمده بود ؛ مدارس روند داخله شاگردان را آغاز نموده و استادان را با خود نگه دارند، اما درباره آغاز درس ها، با توجه به شرائط و وضعیت عمومی، بعدا هدایت داده می شود .

کمیسیون تعلیم وتربیه و تحصیلات عالی با در نظرداشت وضعیت کنونی، ضروریات و مطالبات مسئولین ادارات تعلیمی، طبق فیصله مجلس ۱۸ شوال ۱۴۴۱هـق و هدایت مقام رهبری امارت اسلامی، سفارشات ذیل را در مورد آغاز درس های مدارس دینی ابلاغ می دارد :

چون از یکسو بدون از ادارات تعلیمی، قیودات که بر سائر اجتماعات وضع گردیده بود، مثلا بازارها، ترانسپورت و سائر اماکن مزدحم، لغو گردیده و تنها بر ادارات تعلیمی باقی مانده است و همچنان شاگردان و طلاب از تعلیم و آموزش محروم می مانند، که از یکسو وقت آن ها ضایع می شود و  از سوی دیگر سویه تعلیمی شان ضعیف و اخلاق شان متضرر می شود. بناءً کمیسیون تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی همراه با اعلام آغاز دروس، هدایات ذیل را ابلاغ می نماید :

  • ۱- ادارات تعلیمی باید طبق معمول تا پایان ماه شوال، سال تعلیمی خود را آغاز نماید.
  • ۲- در ادارات تعلیمی باید شاگردان و طلاب طبق پروگرام روزمره خود به تلاوت قرآن عظیم الشان، اذکار مسنونه و دعاها اهتمام بیشتر نمایند، به درگاه خداوند متعال عذر و زاری کنند تا این آفت و مرض عمومی از  تمام مسلمانان برداشته شود.
  • ۳- نظافت ماحول اداره، اطاق های مسکونی، بدن و لباس طلاب باید کاملا رعایت گردد.
  • ۴- طلباء باید به استعمال  مسواک جدا متوجه گردند.
  • ۵- به شاگردان توصیه گردد تا دست های شان را دائما توسط صابون بشویند.
  • ۶- به رفت و آمد زیاد طالبان، رفتن به بازارها و سائر اماکن مزدحم، باید قیودات و محدودیت ها وضع گردد.
  • ۷- اگر ممکن بود در اطاق های طلاب، محدودیتی بر شمار طلبا رعایت گردد.
  • ۸- در درسگاه ها در جریان درس باید فاصله مناسب در نظر گرفته شود.
  • ۸- اگر خدای ناخواسته در یک شاگرد آثار بیماری ظاهر گردد، فورا به مرکز نزدیکی صحی رسانیده شود و تا آنکه از صحت وی اطمینان حاصل نگردد، در حالت قرنطین نگه داشته شود.

بعضی تدابیر احتیاطی دیگر مانند: پاشیدن سپری در اطاق ها، استعمال کردن مائعات ضد ویروس در دروازه های عمومی ادارات تعلیمی، استعمال ماسک ها، پرهیز کردن از نوشیدن مشروبات سرد و استعمال نکردن سامان های یکدیگر، باید تا حد امکان رعایت گردد.

با رعایت تدابیر فوق الذکر، در باره پروگرام های تعلیمی خود، به تناسب امکانات خود تصمیم بگیرید. والسلام

کمیسیون تعلیم وتربیه و تحصیلات عالی
امارت اسلامی

Related posts