جولای 13, 2020

پیوستن به امارت اسلامی یک مژده خوب دیگر

پیوستن به امارت اسلامی یک مژده خوب دیگر

تبصره هفته:

در حالیکه توافق انجام شده در دوحه به منظور پایان اشغال و ختم جنگ بیست ساله قدم به قدم در حال عملی شدن است و روند رهایی زندانیان جریان دارد، یک مژده خوب دیگر که در آینده برای جلوگیری از نزاع و کشمکش داخلی مفید واقع شده می تواند، پیوستن عساکر و کارمندان مختلف نظامی از صف مقابل به جانب امارت اسلامی است که در این اواخر این روند نسبت به گذشته تسریع شده است.

در چند روز اخیر در بلخ، پکتیا، لوگر، بغلان و دیگر ولایات گروه گروه عساکر، اربکی و کارمندان اردو و ادارات دیگر با درک حقایق از مخالفت دست کشیده و با مجاهدین امارت اسلامی یکجا می شوند.

امارت اسلامی پیش از این برای عساکری که دست از مخالفت می کشند، عفو عمومی اعلام نموده است، و با آمدن این افراد از آنها به گرمی و به شکل مخلصانه استقبال صورت گرفت، با آنها مثل برادران خود محبت نموده، به گردن هایشان گل انداخته، از دشمنی گذشته صرف نظر کرده و برای بازگشت آنها به زندگی عادی از تمام امکانات استفاده کرده و در خانه، قریه و مناطق شان، زمینه زندگی با عزت که سر و مال آنها ایمن باشد، را برایشان مهیا نموده است.

این پیشرفت خوبی است، زیرا یک شرط مهم برای رسیدن به یک افغانستان اسلامی و صلح آمیز اینست که باید این افراد به اشاره دیگران از دشمنی در مقابل برادر مسلمان خود دست بردارند که هم با اساسات اسلامی در تضاد است و هم عقلا و وجدانا هیچ توجیه و دلیل ندارد.

متاسفانه در بیست سال گذشته یکتعداد جوانان ما فریب تبلیغات و وعده های دروغین اشغالگران را خورده و آله دست بیگانگان در اشغال کشور خود شدند، در ویران کردن خانه های ملت خود و قتل و کشتار برادران مسلمان خود با بیگانگان دوستی و همراهی کردند. در حالیکه امارت اسلامی آغوش عفو و بخشش را برایشان باز گذاشته بود و آنها را تشویق می نمود که برای اهداف ناروای بیگانگان از جنگ دست بکشند.

اما حال که پس از گذشت دو دهه خصوصا در چند ماه اخیر حقایق بسیاری روشن شده، حقانیت امارت اسلامی همانند آفتاب درخشان گردید و ملت مسلمان ما پس از یک مبارزه پر افتخار و تاریخی بسوی استقلال کامل و نظام اسلامی صلح آمیز قدم بر می دارد. در یک چنین حالات بازگشت برادران منحرف شده به خانه و مسیر اصلی زندگی خود جای بسا خوشی و مژده امید شمرده می شود.

امارت اسلامی خوشبختی، آرامش و پیشرفت کشور و ملت را در گذشت، پیوستن و اتحاد یکدیگر می بیند. از اینرو کمیسیون جداگانه یی را بنام دعوت و ارشاد ایجاد نموده است که در تمام ولایات کشور فعالیت دارد.

همینطور یکبار دیگر از تمام عساکر و کارمندانی که در صف مخالف قرار دارند می خواهد که بیائید دیگر با سلاح و اشاره بیگانگان هموطنان مسلمان خود را  نکشید، از مخالفت دست بکشید و مخلصانه در پروسه آغاز شده صلح سهم بگیرید.

Related posts