جولای 13, 2020

نگاهی به زندگی و کارنامه های شهید ملا محمد آخند – رحمه الله –

نگاهی به زندگی و کارنامه های شهید ملا محمد آخند – رحمه الله –

(از چهره های بنیادگذار و فرمانده عمومی نظامی تحریک اسلامی طالبان)

شاهد غزنیوال – ترجمه : حبیبی سمنگانی

قهرمان شهید ملا محمد آخند از بنیادگذاران مهم امارت اسلامی بود، تحت قیادت او چنان شهکاران جهادی و نظامی پرورش یافتند که امروز جنرالان کفر جهانی را با تمامی امکانات و وسایل پیشرفته شان در عرصه جهاد و مبارزه از پا درآورده اند.

امروز این قهرمانان جهادی با هر کارنامه و پیروزی نظامی شان، نام شهید ملا محمد آخند را تابنده تر می سازند و شاگردان مدرسه جهادی او به نام پر افتخار او می بالند.

شهید ملا محمد آخند – رحمه الله – در زمره مؤسسان تحریک اسلامی طالبان چهره ای بود که در جهاد بر ضد قشون متجاوز شوروی در زون جنوب غرب کشور شهرت زیادی نظامی یافته بود و سپس با استفاده ازان مهارت و نبوغ نظامی، در پیشروی های ابتدایی طالبان نیز نقش کلیدی داشت. شخصیت متمایز و کارنامه های جهادی شهید ملا محمد آخند باید ثبت اوراق زرین تاریخ گردد، تا نسل های آینده کشور در عرصه های جهاد و مقاومت در برابر اشغالگران و بیگانگان از آن بهره بگیرند.

شناخت اجمالی :

قهرمان شهید ملا محمد آخند – رحمه الله – در سال ۱۳۸۲هجری قمری در روستای منارکلی در مربوطات ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار در خانواده علمی مرحوم مولوی عبدالواحد دیده به جهان فانی گشود .

ملا محمد آخند زندگی علمی خود را نزد کاکای مهربانش مولوی نورمحمد آغاز کرد و در مدت کوتاه توانست به کتاب های متوسط برسد .

جهاد و مبارزه  :

ملا محمد آخند هنوز مشغول درسخوانی بود که قشون سرخ شوروی بر حریم کشور ما یورش آوردند. او اگر چه خوردسال بود و لیکن جرات و شهامت او تحمل این را نداشت که کشورش در سیطره کفار قرار بگیرد و او به درسهای خود دوام بدهد .

همان بود که درسها را ناتمام گذاشت و برای جهاد و مقاومت در برابر کمونیست های اسلام ستیز به جبهه جهادی فرمانده مشهور منطقه شهید لالا ملنگ – رحمه الله – پیوست. جبهه شهید لالا ملنگ از جبهات مشهور زون جنوب غرب بود و مجاهدین مشهور منطقه، مثلاً شهید ملا بورجان، ملا محمد حسن رحمانی، حاجی لالا و قومندان عبدالرازق از چهره های ورزیده و برجسته این جبهه بودند. شهید ملا محمد آخند که به تقوی، اخلاق نیکو، مهارت نظامی، شهامت و دلاوری آراسته بود نیز یکی از مجاهدین نامدار این جبهه بود. او در مدت کوتاه به حیث فرمانده موفق جهادی شهرت یافت و مجاهدین برای تعمیل و طرح ریزی پروگرام های جهادی شان به مشوره ها و رهنمایی های او بسیار اهمیت می دادند .

ملا محمد آخند فعالیت جهادی خود را در مناطق محله جات، خوشاب، پاشمول و چهارباغ ولایت قندهار آغاز نمود. او نخستین کمربند حلقوی عملیاتی را به هدف جلوگیری از فعالیت های نظامی نیروهای دشمن درین مناطق ایجاد نمود و این خط مقدم جنگی را شخصا اداره و تنظیم می کرد .

این تکتیک نظامی او در محاصره نیروهای دشمن و جلوگیری از تحرکات نظامی آن ها نقش اساسی داشت. مجاهدین با استفاده ازین تکتیک نظامی توانستند برای نخستین بار ولسوالی بابا صاحب ولایت قندهار را فتح نموده و تمام وسایل جنگی دشمن را به غنیمت بگیرند .

حاجی رحمت الله، رفیق نزدیکی و دیرینه شهید ملا محمد آخند در مورد فهم نظامی و دلاوری شهید ملا محمد آخند، می گوید : یکبار در نزدیکی شهر قندهار به گزمه عساکر شوروی کمین نشستیم، این گزمه از سوی سه تانک زرهی روسی صورت می گرفت، مجاهدین به سرکردگی ملا محمد آخند ناگهان به این گزمه حمله نمودند و در نتیجه دو تانک زره پوش ویران و یکی هم فرار کرد، مجاهدین آن تانک را تعقیب کردند، تانک در یکجا توقف کرد و سه عسکر روسی ازان پایین شدند و در یک کنار سرک موضع گرفتند، آن ها سلاح کلاکوف داشتند. اما شهید ملا محمد آخند با صدای نعره تکبیر فیر را شروع کرد و هر سه آن ها را جا بجا کشت و کلاکوف های شان را به غنیمت گرفت .

نقش شهید ملا محمد آخند در تاسیس تحریک اسلامی طالبان  :

جنگ های خانمان سوز تنظیم های جهادی پس از سقوط رژیم کمونیستی در سراسر کشور آغاز گردید. این جنگهای مرگبار آرمان های یک و نیم ملیون شهدای افغان زمین را با خاک یکسان ساخت. این وضعیت اسفبار برای افغان های وطندوست هرگز قابل تحمل نبود. همان بود که ملا محمد عمر مجاهد – رحمه الله – برای تغییر این وضعیت، تحریک اسلامی طالبان را بنیاد گذاشت .

شهید ملا محمد آخند نیز از بنیادگذاران تحریک بود. او با قربانی های بی دریغ و تکتیک های کامیاب خود راه پیروزی طالبان را در ولایات جنوب غربی کشور باز نمود. حاجی لالا، از رفقای نزدیکی شهید ملا محمد آخند در مورد نقش او در تاسیس تحریک اسلامی طالبان چنین می گوید  :

ما یک هیئت صد نفری پس از فروپاشی رژیم کمونیستی به کابل رفتیم و دران جا با یکی از رهبران جهادی کشور شادروان مولوی محمد یونس خالص ملاقات کردیم. مرحوم مولوی خالص صاحب در زمان جهاد شوروی تنظیم جهادی «حزب اسلامی» را رهبری می کرد و جبهه جهادی ما هم وابسته به تنظیم او بود. او به حیث یک عالم حقانی و قائد جهادی برای ما بسیار محترم بود، ما از او در مورد اینکه پس از سقوط رژیم کمونیست ها چه باید بکنیم مشوره خواستیم. مرحوم مولوی صاحب برای ما چنین گفت :

«اهداف جهاد و آرمان های مجاهدین تنها با فروپاشی رژیم کمونیستی به دست نیامده است. شما سلاح و همه امکانات جهادی خود را محفوظ نگه دارید و به طرفداری هیچ گروهی در جنگ های نامشروع تنظیمی سهم نگیرید. این پیام من را به تمام مجاهدین ما در زون جنوب غرب کشور برسانید و برای آن ها بگوئید، ما برای هدفی که جهاد را آغاز کرده بودیم آن هدف هنوز به دست نیامده است. شما کوشش بکنید تشکیلات و جبهات جهادی تان را محفوظ نگه دارید و از جنگ های تنظیمی فاصله بگیرید».

حاجی لالا می گوید : هرگاه از کابل به قندهار برگشتیم رهنمودها و توصیه های مرحوم مولوی صاحب را به شهید ملا محمد آخند رساندیم. او فی الفور همه مجاهدین را طلب کرد و توصیه های رهبر جهادی خود را برای آنها بیان نمود و پس ازان همه وسایل نظامی جبهه را یکجا جمع کرد و کسانی را برای نگه داری و مراقبت آن مؤظف ساخت. سپس یک عالم دین را در جبهه وظیفه داد تا برای مجاهدین درس بدهد و مجاهدین را به آموزش علوم شرعی مکلف ساخت. همان بود که جبهه ما در مدت بسیار کوتاه به مرکز علمی تبدیل شد، مجاهدین به سرپرستی و رهنمایی شهید ملا محمد آخند به تعلیمات شرعی و عسکری مجهز می شدند و خصوصاً به تربیه فکری مجاهدین اهمیت زیادی داده می شد.

آن زمانی بود که جنگهای ویرانگر داخلی سراسر کشور را احاطه کرده بود و دزدی، رهزنی، فساد و نا امنی به اوج رسیده بود. آنانی که در برابر شوروی ها مخلصانه جنگیده بودند از این وضعیت بسیار رنج می بردند و به آرزوی نجات ازین روزگار بغرنج بودند. همان بود که مرحوم ملا محمد عمر مجاهد تحریک اسلامی طالبان را بنیاد گذاشت و تدریجاً همه مجاهدین واقعی از همه اطراف کشور شامل این قافله نجات بخش شدند .

شهید ملا محمد آخند – رحمه الله – با بنیادگذاران تحریک رفاقت دیرینه داشت و منتظر چنین جنبشی بود که فساد را ریشه کن ساخته وضعیت کشور را دگرگون سازد. او نخستین فرمانده جهادی بود که با تحریک طالبان یکجا شد و همه امکانات نظامی و افراد تربیه شده خود را به خدمت تحریک وقف نمود. رفقای جهادی شهید ملا محمد آخند نخستین کسانی بودند که با اخلاق نیکو و تکتیک های مجرب جهادی شان توانستند همه ساحات جنوب غرب کشور را در مدت اندکی از شر تفنگسالاران تنظیمی نجات بدهند و نظام شرعی را نافذ بکنند .

همان بود که بزرگان تحریک شهید ملا محد آخند را با توجه به فهم عالی و سابقه خوب جهادی او فرمانده عمومی نظامی تحریک مقرر نمودند و مسئولیت همه سوقیات نظامی را به او سپردند

کارنامه های شهید ملا محمد آخند در تحریک اسلامی طالبان  :

هرگاه شهر قندهار بتاریخ ۲۱ عقرب ۱۳۷۳ خورشیدی مصادف با ۱۲ نومبر ۲۰۱۴ میلادی به کنترول طالبان در آمد، شهید ملا محمد آخند بحیث مسئول عمومی نظامی طالبان یک طرح نظامی را برای تصفیه ولایات همجوار ترتیب داد و توانست ولایت های هلمند، فراه و نیمروز را در مدت کوتاه از وجود تفنگسالاران تنظیمی تصفیه کند. او در جریان این عملیات های تصفیوی صدها تن از مخالفان مسلح را در منطقه سنجیلان ولسوالی دلارام ولایت فراه در یک درگیری شدید به اسارت گرفت و تمام آن ها را پس از مدت کوتاه رها نمود. او رفقای خود را مکرراً توصیه می کرد که با اسیران برخورد نیک و اسلامی داشته باشند.

شهید ملا محمد آخند در اواخر آن عملیات های تصفیوی در اثر انفجار یک ماین به شدت زخمی شد و عملیات تصفیوی که به هدف کنترول ولایت هرات آغاز گردیده بود ناتمام ماند. او هنوز درست صحتیاب نشده بود که دوباره به خط نخست جنگ رفت و مسئولیت جنگ را بدوش گرفت و از روی مهارت ویژه نظامی توانست خط جنگ را به ولایت هرات برساند .

بعضی ویژگی های زندگی جهادی شهید ملا محمد آخند  :

محیط دینی و عقیده راسخ اسلامی کسانی را آماده جهاد و مبارزه نمود که آن ها توانستند با فداکاری ها و جانفشانی های شان مستضعفین را از پنجه های خون آشام مستکبرین نجات بدهند. این قهرمانان واقعی که جهاد و مقاومت را رهبری نمودند ویژگی های داشتند. شهید ملا محمد آخند نیز به آن ویژگی ها مجهز بود .

می خواهیم در سطور ذیل به شماری از خاصیت های شخصیت او مختصراً اشاره بکنیم  :

  • ۱ : تقوی و خدا ترسی از امتیازات شهید ملا محمد آخند بود. زمانیکه در تاریکی های شب با پروردگار راز و نیاز می کرد و یا مشغول تلاوت قرآن می بود، این امتیاز او به خوبی احساس می شد .
  • ۲ : دلاوری و قاطعیت در برابر دشمن و شفقت و همدردی با مجاهدین، مزایای بود که او را در زمره مسئولین نظامی از دیگران ممتاز می ساخت .
  • ۳ : به علما و بزرگان بسیار احترام داشت و در هر کار با آن ها مشوره می نمود .
  • ۴:  حلم، حیا و ایثار را بسیار دوست داشت و در خانه، مدرسه و جبهه تعامل زیبای اسلامی داشت .
  • ۵ : در همه اوضاع به یک حال می بود، نه در هنگام تراکم مشکلات پریشان می شد و نه هم در وفور شادمانی ها و پیروزی ها خود را فراموش می کرد .
  • ۶ : بسیار ساده و عادی زندگی می کرد. با تعیش و تکلف علاقه نداشت. از ریا و تظاهر نفرت داشت، خود را از پول بیت المال دور نگه می داشت و تا آخرین لحظه زندگی از پول بیت المال برای کارهای شخصی خود استفاده نکرد .
  • ۷ : از معاصی خودداری می کرد، نه کسی را غیبت می کرد و نه هم رو برو ستایش .
  • ۸ : به امور جهادی بسیار متوجه می بود. با آموزش سلاح و دیگر وسایل جنگی و تکتیک های نظامی بسیار علاقه داشت. حاجی لالا در مورد علاقه او با اسباب و امکانات نظامی، چنین می گوید  :

شهید ملا محمد آخند با هر گونه سلاح بسیار محبت داشت و سلاح شخصی اش را تنها در حال نماز از شانه پایین می گذاشت. مجاهدین هرگاه در سال ۱۹۹۰ میلادی اسلحه زیادی را از کمونیست ها به غنیمت گرفتند، بیشتر مجاهدین دیگر جبهات سهمیه خود را فروختند، اما او نه تنها سهمیه خود را نفروخت بلکه کوشش کرد اسهام دیگران را نیز بخرد، در حالیکه مجاهدین جبهه ما دران شب و روزها از لحاظ اقتصادی تنگدست بودند .

حاجی لالا می گوید : شهید ملا محمد آخند از میان غنیمت ها دو توپی را که مشابه توپهای دی سی روسی بود به نرخ بسیار بلند خرید و سپس یک شخص نظامی را در جبهه وظیفه داد تا طریق استعمال آن توپ ها را برای مجاهدین تعلیم بدهد .

  • ۹ : شهید ملا محمد آخند نخستین فرمانده عمومی نظامی تحریک بود، در عین حال مسئولیت قومندانی قول اردوی قندهار را نیز بدوش داشت و طالبان در ولایت های جنوب غرب کشور هلمند نیمروز و فراه به سرکردگی او پیروز شدند، فرماندهی عملیات های موفق سپین بولدک و دند ولایت قندهار را نیز به دوش داشت، او فرمانده زیرک، با تجربه و پرهیزگار بود و امور جهادی را بسیار با کمال دیانت و هوشیاری به پیش می برد .

شهید ملا محمد آخند بیشتر عملیات ها و تعرض های نظامی را در تاریکی شب انجام می داد. او می گفت نمی خواهیم که تلفات جانی مخالفین زیاد باشد. آن ها اگر چه مخالفین ما هستند ولیکن ما خوش نیستیم که در صف فساد کشته شوند. ما تنها می خواهیم آن ها فرار بکنند و وطن از شر شان نجات یابد. چونکه از طرف شب زمینه فرار بیشتر مساعد می باشد لهذا شب بر آن ها تعرض می کنیم، تا بجای مقاومت فرار را ترجیح بدهند

شهادت :

این قهرمان خستگی نا پذیر راه خدا بالاخره در یک رویارویی با مخالفین به تاریخ ۱۲ سنبله ۱۳۷۴ خورشیدی مصادف با ۳ سبتمبر ۱۹۹۵ میلادی در در منطقه دشت شوراب در بین هلمند و فراه به شهادت رسید و روح خود را به آرمان حاکمیت نظام شرعی به مالک حقیقی سپرد. رحمه الله.

Related posts