جولای 13, 2020

اداره کابل و ارقام اخیر تلفات

اداره کابل و ارقام اخیر تلفات

سخن روز :

اداره کابل در سلسله ادعاهای دروغین، این بار ادعا کرده است که هفته گذشته، خونین ترین هفته در طی نزده سال بود و گویا طالبان در حملات زیادی، صدها تن نیروهای امنیتی را کشته اند.

واقعیت اینست که مجاهدین در هفته گذشته بر محافظان نیویارک و واشنگتن آنقدر حملات انجام نداده اند که شورای نام نهاد امنیت ملی اداره ابل ادعا کرده است، بلکه بیشتر تلفات عساکر مزدور در نتیجه عملیات های تهاجمی خود آن ها رخ داده است. عساکر اداره کابل در آقچه ولایت جوزجان با ۱۵۰ تانک و موترهای زرهی بر سنگرهای مجاهدین به عملیات آغاز کردند، اما در نتیجه واکنش تند مجاهدین نه تنها از منطقه فرار کردند، بلکه با تلفات سنگین جانی و مالی نیز دچار شدند. در گرشک (هلمند) و تگاب (کاپیسا) نیز در نتیجه عملیات های آغاز شده از سوی دشمن، ده ها تن عساکر کماندو و دیگر عساکر کشته شدند و دیگران شان عقب نشینی کردند.

ارقامی که از سوی اداره کابل در مورد حملات مجاهدین پخش شده؛ مجاهدین در هفته گذشته نه آنقدر حملات کرده اند، نه ادعای آن را کرده اند و نه هم کدام رسانه ای راپور اینقدر حملات را پخش کرده است. پرسش اینست که اداره کابل از پخش چنین ادعاها چه هدف دارد؟

اداره کابل می خواهد گراف جنگ را بالا نشان بدهد و از همین راه پروسه رهایی زندانیان را سست و به تعقیب آن؛ مذاکرات بین الافغانی را معطل و با تاخیر مواجه بسازند. مذاکرات بین الافغانی هر اندازه که با موانع و تاخیر رو برو می شود، پروسه صلح همان اندازه تخریب و شعله های جنگ داغ می گردد.

این حالا یک واقعیت انکار ناپذیر است که اداره کابل به رهبری غنی صلح نمی خواهد و از راه های مختلف می کوشد جنگ را دوام بدهد و با آتش جنگ، حرص قدرت خواهی اش را تامین کند. اداره کابل هیچ فرصت تشدید جنگ را از دست نمی دهد. به طور نمونه؛ عملیات تهاجمی را در برابر مجاهدین امارت اسلامی اعلان و آغاز کرد. مناطق مسکونی، مساجد، مکاتب و کلینک ها را مورد بمباردمان و حملات قرار داد. عالمان دین و فعالان صلح را ترور کرد و پروپاگند رسانه یی را به هدف تشدید جنگ ها، چند برابر ساخته است.

پیش از پیمان پایان اشغال، امارت اسلامی هر حمله ای که انجام می داد و اخبار و ارقام حملات را پخش می کرد، اداره کابل فوری رد می کرد. اما اکنون که امارت اسلامی به اساس امضای توافقنامه با امریکا، حملات خود را کاهش داده و هموطنان ما شاهد کاهش حملات هستند، رژیم کابل عملا به جنگ ها شدت بخشیده و بر خلاف امارت اسلامی از زبان تند کار می گیرد، و در عرصه مطبوعاتی، برای سبوتاژ کردن پروسه صلح، بیشتر می کوشد.

امارت اسلامی برای استقلال کشور عزیز و قیام نظام اسلامی متعهد است. ما برای به دست آوردن همین اهداف علیا، آماده هر گونه قربانی و مساعی هستیم و برای حل مسالمت آمیز معضل کشور متعهد هستیم. ما در صلح و جنگ موقف ثابت و معتدل داریم. از جهت مقابل نیز خواست ما اینست که از غدر، تزلزل و سستی دست بگیرند و تعهدات خود را عملی کنند.

Related posts