جولای 13, 2020

اظهارات سخنگوی امارت اسلامی در مورد ادعاهای نادرست بعضی رسانه های غربی

اظهارات سخنگوی امارت اسلامی در مورد ادعاهای نادرست بعضی رسانه های غربی

بعضی رسانه های غربی راپورهای را پخش کرده اند گویا مجاهدین امارت اسلامی از کشور روسیه برای کشتن عساکر امریکایی، امکانات به دست می آوردند و تبلیغات دیگری.
ما این ادعا را به جدیت رد می کنیم. جهاد نزده ساله امارت اسلامی مرهون احسان هیچ ارگان استخباراتی و کشور خارجی نیست و نه هم امارت اسلامی در تشخیص اهداف خود به کسی نیاز دارد.
امارت اسلامی در جهاد نزده ساله؛ ازان اسلحه، امکانات و وسایلی استفاده کرده است که از پیش در افغانستان موجود بود و یا هم وقت به وقت از جهت مقابل در جریان جنگ به غنیمت گرفته است.
بیشتر از همه، به قوای امریکایی آن بوشکه های سادهء پلاستیکی زیان رسانیده است که افغان ها با بارودهای که در خانه های خود به دست خود می ساختند، پر می کردند.
هدف از این گونه تبلیغات اینست که در برابر خروج عساکر امریکایی موانع ایجاد شود، اذهان حامی صلح در امریکا ضعیف و مشوش ساخته شود و قهرمانی و دستاورد بزرگ افغان ها، به جهت های بیگانه منسوب شود.
ما به ملت خود و تمام جهان اطمینان می دهیم که امارت اسلامی ابزار دست هیچکسی نیست و نه هم برای اهداف دیگران استخدام می شود، بلکه برای محافظت دین، کشور و منافع علیا قربانی داده و همه چیز را به زور بازو و متانت به دست آورده است.
اینگونه تبلیغات نمی تواند تاثیری بر موقف امارت اسلامی داشته باشد. ما توافقنامه ای را که با امریکا امضا کرده ایم، در صورت عملی شدن آن، رسیدن به صلح واقعی را یقینی می دانیم و چنانکه تا اکنون بر آن کاملا عمل کرده ایم، در آینده نیز برای تعمیل آن متعهد هستیم.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی
۶/۱۱/۱۴۴۱هـ ق
۷/۴/۱۳۹۹هـ ش ــ 2020/6/27م

Related posts