جولای 13, 2020

میدان وردگ: تمام عساکریک پوسته درمرکز با مجاهدین پیوستند وپوسته فتح گردید

میدان وردگ: تمام عساکریک پوسته درمرکز با مجاهدین پیوستند وپوسته فتح گردید

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی با همکاری یک مجاهد نفوذی  درمنطقه ده افغانان مربوطات میدان شهر مرکز ولایت میدان وردگ یک پوسته را کاملا فتح کردند.

پوسته متذکره که از موقعیت مهم واستراتیژیک برخوردار بود، تمام عساکر آن  با مجاهدین پیوستند وپوسته فتح گردید.

خبرمیگوید که عساکر متذکره 3 میل پیکا، 3 میل تفنگ کارمولی، 3 میل شل دز( بیست فیره) یک نارنجک انداز، یک قبضه راکت، 6 میل کلاشینکوف، 2 میل صد فیره، 30 عدد شارجور کلاشینکوف، 12 عدد شارجورهای شل دز، 9 عدد چانته،10 عدد مرمی راکت،9 عدد ضد زره،13 عدد مرمی نارنجک انداز ومقادیر زیاد مهمات وابزار نظامی را نیز به مجاهدین تسلیم دادند.

خبرمیگوید  که مسئولین دعوت ارشاد از این اقدام عساکر متذکره ستایش بعمل آوردند وآنان  را به گرمی استقبال نمودند.

Related posts