جولای 13, 2020

یک حقیقت تاریخی که باید بپذیریم

یک حقیقت تاریخی که باید بپذیریم

تبصره هفته:

شاید برای بسیاری فراتر از تخمین باشد، اما واقعیت و حقیقت اینست که جهاد ۱۹ سالۀ اخیر در افغانستان، مبارزۀ آزادیخواهانه، سرشار از استقلال طلبی و آکنده از احساس خود ارادیت بود که شاید در سطح دنیا در تاریخ آزادیخواهی نمونه های بسیار کمی موجود باشد.

این جهاد ملت مؤمن ما کدام جنگ نیابتی زمان جنگ سرد نبود، که به کدام بلاک شرق یا غرب وابسته باشد. ملت ما در حالی بیرق جهاد علیه اشغال را بلند کرد که جهان یک قطبی بود و از پایان تاریخ سخن گفته می شد حتی هیچ کس جرات نداشت که فقط و فقط از مبارزه برحق ملت مؤمن ما حمایت لفظی و اخلاقی نماید.

اما این نصرت خالص الله عزوجل بود که ملت مؤمن ما را ثبات و عزم بی مثال نصیب کرد. ملت ما با بارود ساختۀ دست خود، تخنیک جنگی پسین جهان را چیلنج کرد. با تفنگ های کهنه، مرمی های تاریخ گذشته و کمترین امکانات، مبارزه برحق خود را نه اینکه زنده نمود، بلکه مراحل موفقیت و کامیابی را نیز طی کرد.

این حقیقتی است که دوست و دشمن، همه به آن آگاه بوده و بر آن اعتراف دارند. تا حال هیچ چنین سندی یافت نشده است که کدام کشور دنیا با امارت اسلامی کمک تسلیحاتی نموده باشد. یک ثبوت این گفته اینست که برای آگاهی از سلاح های مجاهدین امارت اسلامی در انترنیت جستجو کنید تا مؤثرترین سلاح آنها که با نام (Water Container IED) یعنی بمب ساخته شده از بشکه آب یاد می شود، برایتان نشان دهد. این اندازه استقلالیت و اتکاء بر خود، افتخاری است که تاریخ بشر نمونه های بسیار کمی از مبارزات تسلسل آن در خود دارد و لله الحمد که الله متعال این سرافرازی را نصیب ملت پر افتخار و مجاهدین مخلص ما نمود.

حال که شماری از رسانه های غربی برای توجیه ناکامی های خود، دستاوردها و افتخارات جهادی امارت اسلامی را به جهات دیگر منسوب می کنند و در این راستا ادعای دروغین کمک های روسیه و دیگر کشورها را دارند، اینها ادعاهای بی اساسی است که نه کدام شواهدی برای ثبوت آن موجود است و نه هم کدام عقل سلیم و شخص دارای معلومات آن را می پذیرد.

امارت اسلامی به همۀ جهات چیلنج می دهد که اگر کدام الزامی به وابستگی مبارزۀ بر حق ما دارند و یا می توانند استقلالیت آن را به چالش بکشند، پس بیایند و ثبوت خود را پیش کنند. فراتر از این ما به هیچکس اجازه نمی دهیم که تاریخ ملت مستقل ما را داغدار نماید. حقیقت اینست که مبارزه ما در چنان مقام عزیمت قرار دارد که بسیاری از صاحبان کند ذهن، استعداد ادراک تهی آنرا نیز ندارند. این مبارزه به آفتاب درخشنده یی می نماید که دشمنان عقده مند، تاب و توان تماشای آنرا ندارند، از اینرو با این گونه بدگویی ها و تبلیغات غلط، کینه های خود را سرد می کنند.

Related posts