جولای 13, 2020

میدان وردگ: یک تن اربکی در نرخ با مجاهدین یکجا شد

بر اساس خبر، یک تن اربکی بنام محمد بشیر فرزند صدیق الله باشنده قریه خمو ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد.

اربکی متذکره  بعد از درک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته ودیروز با مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی به گرمی استقبال کردند.

Related posts