شنبه ، 23 نوامبر ، 2019

کمیسیون زراعت، مالداری و عشر و زکوة امارت اسلامی افغانستان

کمیسیون زراعت، مالداری و عشر و زکوة امارت اسلامی افغانستان

امارت اسلامی افغانستان در پهلوی فعالیت های جهادی مبارزهء جاری، به حد توان بعضی کمیسیون های خدماتی را نیز برای رفاه کشور عزیز تاسیس کرده است.
کمیسیون زراعت، مالداری و عشر و زکوة از میان این کمیسیون ها قابل یادآوری است.
امارت اسلامی با وصف اینکه به سویهء دولتی دچار مشکلات جنگی است، اما بر اساس درس اسلامی «خیرالناس من ینفع الناس» رفاه، خوشحالی و پیشرفت کشور را نیز فراموش نمی تواند.
امارت اسلامی بر همین اساس کمیسیون مستقلی را بنام «زراعت، مالداری و عشر و زکوة» تاسیس کرده است.
ادارات و مؤسسات خدماتی کشور می توانند خدمات زراعتی شان را در مناطق زیر کنترول امارت اسلامی با همکاری کمیسیون مذکور به ملت عرضه نمایند.
شمارۀ تماس : ۰۰۹۳۷۰۶۴۸۳۴۰۵
شمارۀ واتس اپ : ۰۰۹۳۷۰۶۴۸۳۴۰۵
ایمیل : iea.agriculture.commission@gmail.com

Related posts