مارس 29, 2020

کمیسیون اصلاح انتخاباتی ! نافرجام ماند

کمیسیون اصلاح انتخاباتی که برای آشتی دادن و نزدیک کردن مواضع موتلفین دولت دست نشانده تشکیل و دست بکار شده بود، نتوانست تا مهم شروع شده را به فرجام خوش آیند برساند. استعفای شاه محمود میاخیل و کاوون کاکر دو عضو عمده کمیسیون، عمق و وسعت اختلافات سران دولت را تداعی میکند که هیچگاه به موضعگیری واحدی دست نخواهند یافت.

چیزیکه از قبل حدس و گمان آن میرفت، همکاران بین المللی شان یا بهتر است بگویم قیم آنها باوجود کوشش دامنه دار ، موفق به گره گشایی مسئله اختلافات نظر در سیستم انتخاباتی نشدند. حال فرض کنیم اختلافات شان به ارتباط موارد متنازع فیه راه حل پیدا کند. آیا این شیوه که از میان ملت سی ملیونی فقط خواسته دوگروه در تشکیل ساختارهای انتخاباتی تحقق پیدا میکند و به قاطبه ملت در زمینه اعتنا صورت نگیرد، بر پایه اصول دموکراسی منحط غرب که مشروعیت نظام را ناشی از رای اکثریت میدانند یک عمل دموکراتیک حساب شده میتواند. صرفنظر از اینکه منبع مشروعیت یک نظام اسلامی از کجا منشا میگیرد؟

که همه اعضای جامعه مومن و مجاهد ما با منبع مشروعیت نظام از نظر اصول شرعی و اسلامی آشنایی دارند، آما آنچه محور بحث است بر میگردد به اصلی که آنها مشروعیت نظام را از آن منشای میداند، یعنی انتخابات آزاد و دموکراتیک!!

وقتی انتخابات تحت اشراف و نظارات طرفداران دو گروه شریک در قدرت برگزار گردد چه کسی میتواند توقع داشته باشد که چنین انتخابات و رای حاصله از آن به نفع این و یا آن گروه جعل و تقلب نگردد و رسوایی های قبلی مربوط به دو دوره گذشته انتخابات تا هنوز از حافظه ملت مومن و مجاهد زدوده نشده است.

دولت دست نشانده هنوز درک نکرده است که چانه زنی های شان بر سر سیستم آینده انتخاباتی آنهم در مقطع زمانی که مردم زجر دیده از هر وقت دیگر دچار انواع مصایب گشته به معنی نمک پاشی بر زخم های آنان میباشد در حالیکه قاطبه ملت در غم و فکر نان شب هستند و زندگی بخور و نمیری سپری میکنند. آنها با فراغ خاطر در فکر بقای قدرت اند آما در عین زمان غافل از اینکه درگیریهای کنونی سرنوشت ملت را به کجا میبرند، خداوند ناظر جهان میداند که در آینده مسیر حوادث چه رخی را اختیار مینماید و چه جزای برای حکام جابر و مفسد در انتظار است.

Related posts