ژانویه 28, 2020

سخن روز
 • محافظ واشنگتن چه می گوید ؟

  سخن روز : رئیس رژیم کابل اشرف غنی در نشستی در مجمع اقتصادی داووس گفته است : «اگر طالبان به جنگ پایان بدهن ...

  سخن روز : رئیس رژیم کابل اشرف غنی در نشستی در مجمع اقتصادی داووس گفته است : «اگر طالبان به جنگ پایان بدهند، جامعه افغانستان آماده است که آن ها را بپذیرد، و اگر می خواهند به نام صلح نظام را سرنگون سازن ...

  Read more
 • مذاکرات و بهانه های دیگر …؟!

  سخن روز: شاید این نخستین بار است که امارت اسلامی در موقف خود بجای سختی به نرمی بیشتر ترجیح داده است، و آن ...

  سخن روز: شاید این نخستین بار است که امارت اسلامی در موقف خود بجای سختی به نرمی بیشتر ترجیح داده است، و آن بخاطر اینست که مصالح علیای کشور عزیز و خاتمه دادن به مصیبت طولانی ملت افغان در آن نهفته است. ا ...

  Read more
 • سازمان جهانی دیدبان در راپور اخیر خود می نویسد : امریکا در نه ماه اول سال ۲۰۱۹ هشت هزار بمب در افغانستان ...

  سازمان جهانی دیدبان در راپور اخیر خود می نویسد : امریکا در نه ماه اول سال ۲۰۱۹ هشت هزار بمب در افغانستان پرتاب کرده است که در نتیجه آن ۸ صد نفر ملکی شهید شده اند. همچنان درین راپور آمده است که در سال ...

  Read more
 • سخن روز : دیروز سرپرست وزارت دفاع اداره اجیر کابل اسد خالد در خطاب به عساکر رژیم گفت : افغان ها در مذاکرا ...

  سخن روز : دیروز سرپرست وزارت دفاع اداره اجیر کابل اسد خالد در خطاب به عساکر رژیم گفت : افغان ها در مذاکرات قطر نگران نباشند، به گفته او ؛ نیروهای افغان اجازه نمی دهند که دستاوردهای هجده سال ما قربانی ...

  Read more
 • سخن روز : اشغالگران و رژیم مزدور پری شب در مناطق مختلف کشور بر خانه های مردم ملکی، مساجد و مدارس حملات ان ...

  سخن روز : اشغالگران و رژیم مزدور پری شب در مناطق مختلف کشور بر خانه های مردم ملکی، مساجد و مدارس حملات انجام داده اند، به ویژه شماری زیادی افراد ملکی را در قندوز، کاپیسا، لغمان و فراه شهید، زخمی و بند ...

  Read more
 • سخن روز : در حالیکه مقامات اداره کابل بر علاوه از امنیت کشور، امنیت واشنگتن و نیویارک را نیز وظیفه عساکر ...

  سخن روز : در حالیکه مقامات اداره کابل بر علاوه از امنیت کشور، امنیت واشنگتن و نیویارک را نیز وظیفه عساکر خود می دانند، باشنده گان کابل از رویدادهای روزافزون جنایی به ستوه آمده اند. حدود شش ملیون نفر د ...

  Read more
 • سخن روز : درین اواخر، در حملات بزرگ تاکتیکی مجاهدین امارت اسلامی بر دشمن، به شمول اشغالگران صدها عساکر اج ...

  سخن روز : درین اواخر، در حملات بزرگ تاکتیکی مجاهدین امارت اسلامی بر دشمن، به شمول اشغالگران صدها عساکر اجیر در مناطق مختلف کشور کشته شدند. اگرچه در سال های پیشین، حملات مجاهدین بر اثر فصل زمستان و برف ...

  Read more
 • سخن روز : رئیس پیشین اداره کابل در مصاحبه اخیر خود اعتراف کرده است که توطئه ای به نام انتخابات، هیچگاه در ...

  سخن روز : رئیس پیشین اداره کابل در مصاحبه اخیر خود اعتراف کرده است که توطئه ای به نام انتخابات، هیچگاه در دست خود افغان ها نبود، بلکه این سلسله معامله بیگانگان بود. او گفته است : نه در سال ۲۰۰۹، نه در ...

  Read more
 • دشمن با آغاز استراتژی جنگی ترامپ از راه اندازی عملیات در بخشهای مختلف کشور خبر داد ، بخش اعظم عملیات را ب ...

  دشمن با آغاز استراتژی جنگی ترامپ از راه اندازی عملیات در بخشهای مختلف کشور خبر داد ، بخش اعظم عملیات را بمباران ، چاپه های شب هنگام و حملات درون تشکیل می دهد ، واقعیت اینست که بیشتر قربانیان این عملیا ...

  Read more
 • مقامات رژیم مزدور کابل که به اساس ریموت های امریکایی راه می روند حالا به وظیفهء دیگری مامور شده اند ، اگر ...

  مقامات رژیم مزدور کابل که به اساس ریموت های امریکایی راه می روند حالا به وظیفهء دیگری مامور شده اند ، اگر این وظیفه را انجام ندهند هم از معاشات دالری محروم می شوند و هم از  دربار امریکایی ها ، پس نه و ...

  Read more