ژانویه 28, 2020

مطالب گوناگون
 • شماره ۱۳۶/سالنامه مجله مورچل از چاپ برآمد

  مجله ماهوار «مورچل» به امتیاز کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی به چاپ می رسد و با توجه به اوضاع افغانستان، مقا ...

  مجله ماهوار «مورچل» به امتیاز کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی به چاپ می رسد و با توجه به اوضاع افغانستان، مقالات و تبصره های نویسندگان و تحلیلگران ورزیده را به هموطنان گرامی می رساند. این مجله با نشر مصاح ...

  Read more
 • شماره ۳۷ مجله حقیقت از چاپ برآمد

  به همت کمسیون فرهنگی، کارمندان اداره چاپ، شماره ۳۷ از (ماه‌های ربیع‌الاول و ربیع‌الثانی ۱۴۴۱ هق) مجله وزی ...

  به همت کمسیون فرهنگی، کارمندان اداره چاپ، شماره ۳۷ از (ماه‌های ربیع‌الاول و ربیع‌الثانی ۱۴۴۱ هق) مجله وزین حقیقت در صحافت و دیزاین عالی زیور چاپ یافته و به دسترس خوانندگان و علاقه‌مندان قرار گرفت. این ...

  Read more
 • شماره ۷۸ مجله شهامت از چاپ برآمد

  به فضل خداوند متعال، شماره ۷۸ مجله شهامت در ۷۲ صفحه به چاپ رسید. این مجله که از سوی عالمان جید، نویسندگان ...

  به فضل خداوند متعال، شماره ۷۸ مجله شهامت در ۷۲ صفحه به چاپ رسید. این مجله که از سوی عالمان جید، نویسندگان دیندار، محصلین و جوانان بیدار و هشیار اداره می شود مطالب زیادی سیاسی، علمی و ادبی را برای خوان ...

  Read more
 • شماره ۱۳۵ مجله مورچل از چاپ برآمد

  مجله ماهوار «مورچل» به امتیاز کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی به چاپ می رسد و با توجه به اوضاع افغانستان، مقا ...

  مجله ماهوار «مورچل» به امتیاز کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی به چاپ می رسد و با توجه به اوضاع افغانستان، مقالات و تبصره های نویسندگان و تحلیلگران ورزیده را به هموطنان گرامی می رساند. این مجله با نشر مصاح ...

  Read more
 • مجله دو ماهه «څرک» منبع مهم، امتیازی و مستند امارت اسلامی افغانستان است و از سوی کمیسیون فرهنگی چاپ می شو ...

  مجله دو ماهه «څرک» منبع مهم، امتیازی و مستند امارت اسلامی افغانستان است و از سوی کمیسیون فرهنگی چاپ می شود. مجله څرک برای آگاهی، احساس بلند و بیداری ملی نسل جوان کشور از سوی شماری از استادان، ادیبان،ن ...

  Read more
 • به فضل خداوند متعال، شماره ۷۷ مجله شهامت در ۷۲ صفحه به چاپ رسید. این مجله که از سوی عالمان جید، نویسندگان ...

  به فضل خداوند متعال، شماره ۷۷ مجله شهامت در ۷۲ صفحه به چاپ رسید. این مجله که از سوی عالمان جید، نویسندگان دیندار، محصلین و جوانان بیدار و هشیار اداره می شود مطالب زیادی سیاسی، علمی و ادبی را برای خوان ...

  Read more
 •   این مقاله خطاب به مسلمانانی است که به حمایت کفار دلگرمند و حیات و تحقق اسلام را در تسامح با آنها م ...

    این مقاله خطاب به مسلمانانی است که به حمایت کفار دلگرمند و حیات و تحقق اسلام را در تسامح با آنها می دانند.   حقیقت آن است که کفار از خداوند نمی ترسند و اساسا یکی از تمایز مومنان با کفار از ...

  Read more
 • طالبان و جریان های جهادی، اجتماعی از صدها هزار پیکارجو نیست. جهاد یک ظرفیت است که در زمانی مشخص تعداد مشخ ...

  طالبان و جریان های جهادی، اجتماعی از صدها هزار پیکارجو نیست. جهاد یک ظرفیت است که در زمانی مشخص تعداد مشخصی از مجاهدین را می پذیرد. این ظرفیت متناسب با پتانسیل جهانی جهاد، افت و خیز می کند تا از جهت ف ...

  Read more
 • برادران مسلمانم. بانی وحامی اصلی اسرائیل آمریکای جنایت کار است ما زمانی چند گام جلوتر بسوی فتح قدس نزدیک ...

  برادران مسلمانم. بانی وحامی اصلی اسرائیل آمریکای جنایت کار است ما زمانی چند گام جلوتر بسوی فتح قدس نزدیک تر میشویم که بر علیه آمریکای جنایتکار بر خیزیم. باچشمان بینا مشاهده می نمایم  آنهائیکه قدس شریف ...

  Read more
 • پس از تصمیم ترامپ و اعلام بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل هزاران تن از افغان ها در ولایات مختلف کشور د ...

  پس از تصمیم ترامپ و اعلام بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل هزاران تن از افغان ها در ولایات مختلف کشور در راهپیمایی ها و تظاهرات ضد آمریکایی حضور یافتند. مردم افغانستان که از اشغال و مظالم متجاوزین آ ...

  Read more