پنجشنبه ، 22 آگوست ، 2019

 • شماره ۱۳۱ مجله مورچل از چاپ برآمد

  مجله ماهوار «مورچل» به امتیاز کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی به چاپ می رسد و با توجه به اوضاع افغانستان، مقا ...

  مجله ماهوار «مورچل» به امتیاز کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی به چاپ می رسد و با توجه به اوضاع افغانستان، مقالات و تبصره های نویسندگان و تحلیلگران ورزیده را به هموطنان گرامی می رساند. این مجله با نشر مصاح ...

  Read more
 • شماره ۱۱۲ مجله څرک از چاپ برآمد

  مجله دو ماهه «څرک» منبع مهم، امتیازی و مستند امارت اسلامی افغانستان است و از سوی کمیسیون فرهنگی چاپ می شو ...

  مجله دو ماهه «څرک» منبع مهم، امتیازی و مستند امارت اسلامی افغانستان است و از سوی کمیسیون فرهنگی چاپ می شود. مجله څرک برای آگاهی، احساس بلند و بیداری ملی نسل جوان کشور از سوی شماری از استادان، ادیبان،ن ...

  Read more
 • شماره ۱۳۰ مورچل از چاپ برآمد

  مجله ماهوار «مورچل» به امتیاز کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی به چاپ می رسد و با توجه به اوضاع افغانستان، مقا ...

  مجله ماهوار «مورچل» به امتیاز کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی به چاپ می رسد و با توجه به اوضاع افغانستان، مقالات و تبصره های نویسندگان و تحلیلگران ورزیده را به هموطنان گرامی می رساند. این مجله با نشر مصاح ...

  Read more
 • شماره سی و چهارم مجله حقیقت از چاپ برآمد

  به همت و تلاش اداره مجلهٔ حقیقت و امور چاپ کمسیون فرهنگی شماره سی و چهارم مجله حقیقت در دیزاین و صحافت بس ...

  به همت و تلاش اداره مجلهٔ حقیقت و امور چاپ کمسیون فرهنگی شماره سی و چهارم مجله حقیقت در دیزاین و صحافت بسیار عالی (از ماه های رمضان‌المبارک و شوال‌المکرم ۱۴۴۰ هق) از چاپ برآمده و در اختیار خوانندگان ع ...

  Read more
 • مسئولیت های تاریخی جوانان فارغ التحصیل، روشنفکر و مسلمان افغان

  بسم الله الرحمن الرحیم ضمن عرض تبریکی، به مناسبت پایان دوره تحصیلی به شما جوانان مسلمان و روشنفکر، آرزوی ...

  بسم الله الرحمن الرحیم ضمن عرض تبریکی، به مناسبت پایان دوره تحصیلی به شما جوانان مسلمان و روشنفکر، آرزوی موفقیت های بیشتری در تمام مراحل زندگی را برای تان از درگاه خداوند متعال خواسته و خواهانیم. جوان ...

  Read more
 • شماره ۷۵ مجله شهامت از چاپ برآمد

  به فضل خداوند متعال، شماره ۷۴ مجله شهامت در ۷۲ صفحه به چاپ رسید. این مجله که از سوی عالمان جید، نویسندگان ...

  به فضل خداوند متعال، شماره ۷۴ مجله شهامت در ۷۲ صفحه به چاپ رسید. این مجله که از سوی عالمان جید، نویسندگان دیندار، محصلین و جوانان بیدار و هشیار اداره می شود مطالب زیادی سیاسی، علمی و ادبی را برای خوان ...

  Read more
 • شماره ۱۲۹ مجله مورچل از چاپ برآمد

  مجلهء ماهوار «مورچل» به امتیاز کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی به چاپ می رسد و با توجه به اوضاع افغانستان، مق ...

  مجلهء ماهوار «مورچل» به امتیاز کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی به چاپ می رسد و با توجه به اوضاع افغانستان، مقالات و تبصره های نویسندگان و تحلیلگران ورزیده را به هموطنان گرامی می رساند. این مجله با نشر مصا ...

  Read more
 • کتاب «اسلامی امارت موږ ته څه راکړی ؟» چاپ شد

  اسلامی امارت موږ ته څه راکړی ؟ (امارت اسلامی برای ما چه داده) کتاب تازه چاپ شده از سوی اداره تالیف و ترجم ...

  اسلامی امارت موږ ته څه راکړی ؟ (امارت اسلامی برای ما چه داده) کتاب تازه چاپ شده از سوی اداره تالیف و ترجمه کمیسیون فرهنگی است. در این اثر تازه، ۲۳ مقالات و مضامین نویسندگان و تحلیلگران برجسته کشور به ...

  Read more
 • شماره ۱۱۱ مجله څرک از چاپ برآمد

  مجلهء دو ماههء «څرک» منبع مهم، امتیازی و مستند امارت اسلامی افغانستان است و از سوی کمیسیون فرهنگی چاپ می ...

  مجلهء دو ماههء «څرک» منبع مهم، امتیازی و مستند امارت اسلامی افغانستان است و از سوی کمیسیون فرهنگی چاپ می شود.   مجله څرک برای آگاهی، احساس بلند و بیداری ملی نسل جوان کشور از سوی شماری از استادان، ...

  Read more
 • شماره سی و سوم مجله حقیقت از چاپ برآمد

  به همت و تلاش اداره مجلهٔ حقیقت و امور چاپ کمسیون فرهنگی شماره سی و سوم مجله حقیقت در دیزاین و صحافت بسیا ...

  به همت و تلاش اداره مجلهٔ حقیقت و امور چاپ کمسیون فرهنگی شماره سی و سوم مجله حقیقت در دیزاین و صحافت بسیار عالی (از ماه های رجب المرجب و شعبان المعظم ۱۴۴۰ هق) از چاپ برآمده در اختیار خوانندگان عزیز قر ...

  Read more