پنجشنبه ، 19 سپتامبر ، 2019

افغان را ماه درخشان امارت است

افغان را ماه درخشان امارت است

مفتی حبیب الله نوری

با فخر و با صلابت و عز و شرافت است
افغان را ماه درخشان امارت است

در راه پاک و صاف قدم می نهد همِیش
با ملتش به عهد و وفا و صداقت است

ای زنده دل بکوش که راهش روی همیش
گر راه دیگری روی آری ندامت است

کفر جهان لرزه بر اندام ز او بشد
نزد جهانیان بسی پر از خجالت است

افرنگ را رنگ بدش رفت زین وطن
آری وطن ز سوی خدا یک امانت است

و ز بهر دین جان هزاران فدا بشد
صدها هزار راهیِ راه شهادت است

ملاعمر! ز مشهد خود سر برون نما
بنگر که دشمنان همه خوار و خجالت است

منصور صاحب ای گل باغ و بهار ما
دانم شکست غرب، ترا خواب راحت است

آن با هیبت، هبةِ الله مستعان
با افتخار بین که زعیم امارت است

بالای ما سایه فگن لطف خالق است
هر کس به ما چپ نگرد در هلاکت است

صد آفرین به ملت افغان زمین ما
اندر شکست دشمنش او را مهارت است

نوری به زلف و چشم سیاه مجاهدین
چرخ فلک دوره به دور امارت است

Related posts