دوشنبه ، 18 نوامبر ، 2019

ملتی آزاده با عزم متین

ملتی آزاده با عزم متین

محمد داود مهاجر

 (به مناسبت صدمین سالروز استقلال کشور از انگلیس)

ملت ما ملت افغان زمین
ملتی آزاده با عزم متین

ملتی که بَردگی هرگز نکرد
زین سبب تاریخ او پُر اَز نبَرد

ملتی روشن ‌ضمیر از نور دین
حرّیت با اصل و بنیادش عجین

آمدند افرنگ و شرقیّان ز دُور
در پی اِغفال این ملت به زور

لیک گشتند روبرو با کوه غم
ملتی محکم چو سدی لاجَرَم

باز گشتند با سری افکنده خم
ملت افغان نشد تسخیر اِرَم

زین زمین روئید گل از لاله ها
خون سرخ پاکِ افغان‌ ها بَها

مکر استعمار شد اینجا هبا
مِی نگر تو شاهد است تاریخ ما

هر که آمد تا زِ ما گیرد اجیر
بردگانی خودفروش و بی‌ضمیر

منهزم شد، داعیِ صلح و گذشت
سربِسر شد لاشه ها در کوه و دشت

ملت ما، ملتى سر بر کف است
جملگی در خط پیکار همصف است

نور اسلام است چراغ این حیات
حُرّیت، تردیدِ لات و هم مَنات

ای مهاجر تا که افغان زنده است
دین اسلام و جهاد پاینده است

Related posts