پنجشنبه ، 19 سپتامبر ، 2019

حضور استخباراتی چه معنی دارد ؟

حضور استخباراتی چه معنی دارد ؟

سخن روز :

دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا پری روز در ایالت نیو جرسی به خبرنگاران گفت که گفتگوها با طالبان خوب پیش می رود، و افزود : ما می خواهیم شمار عساکر خود را در افغانستان کاهش بدهیم، اما حضور استخباراتی ما درین کشور بر حال خود می ماند.

ازین حرف های رئیس جمهور امریکا دانسته می شود که آن ها هنوز هم افغانستان را به حیث ایالت امریکا می بینند، چه تصامیم و اظهاراتی که در مورد یک ایایلت خود می داشته باشند، آنچنان در مورد افغانستان نیز می اندیشند. گویا خروج نیروها از افغانستان، باقی ماندن آن ها درین جا و یا هم افزایش و کاهش دادن آن ها هنوز هم کار دلخواه امریکایی هاست. گویا درین مورد از جریان مذاکرات بی خبر باشند و یا مذاکرات برای شان بی ارزش معلوم می شود.

حقیقت اینست که امریکا تقریبا دو دهه تمام وحشت خود را در افغانستان  بکار برد، اما نتوانست فکر و برنامه های استعماری اش را درین جا تطبیق کند، هر روز تابوت های عساکر امریکایی به طرف واشنگتن روان می شد و نتیجه این وضعیت وخیم بود که بالاخره راه مصالحه را بهتر دانست.

هدف از جریان پروسه مذاکراتی همینست که باید امریکایی های اشغالگر از کشور ما بیرون شوند و به هر شکلی که باشند افغانستان را ترک کنند، درین جا نه کسی آماده است که حضور نظامی آن ها را بپذیرد، نه هم استخباراتی و یا کدام دیگر حضور مغرضانه شان را.

همین حضور استخباراتی است که ملیشه های ظالم و ستمکاری را به نام صفر یک، صفر دو، صفر سه، ضربتی ها، کمپاین، داعش و فلان فلان به میان آورده و به اعتراف خود امریکایی ها، افغان ها را شب و روز به فرمان سی آی ای توسط ایشان می کشند، آزار می دهند و اهانت می کنند.

اگر چه اینگونه اظهارات دونالد ترامپ با گفته های او در هر وقت دیگر فرق مبرهن دارد، شاید او برای اطمینان آنعده مخالفین خود که با پایان استراتژی جنگی مخالف هستند و یا هم برای تسلی دروغین به مزدوران خود در افغانستان چنین اظهاراتی داشته است، و یا هم هدف او از حضور استخباراتی همان حضوری باشد که امریکا در سراسر دنیا به ویژه در کشورهای مورد علاقه جریانات را به نفع خود نگه می دارد و حتی سفیران بسیار کشورها، مؤسسات، بازی کنان و تجاران، وظیفه استخباراتی را نیز به پیش می برند.

اما به هر کیف، موقف افغان ها در مورد بقای نیروهای خارجی در افغانستان و لو به هر شکلی باشد، همانست که امارت اسلامی بارها واضح نموده و بر سر میز مذاکرات بیان داشته و بالاخره بر جهت مقابل به گونه تحریری پذیرفته است که ما سوا از حضور دیپلماتیک، دیگر هیچ گونه حضور آن ها قابل پذیرش نیست و از عساکر تا قراردادی ها همه بیرون می شود. به همین امید، افغان ها انتظار دارند که کشور شان به زودی از پنجه های اشغالگران کاملا آزاد و مستقل می گردد.

لازم است که مقامات امریکایی خصوصا ترامپ با چنین اظهارات نادرست شان پروسه مذاکرات را خدشه دار نسازند.

Related posts