پنجشنبه ، 19 سپتامبر ، 2019

چوکی داری نیویورک و واشنگتن به کدامین قیمت ؟  

چوکی داری نیویورک و واشنگتن به کدامین قیمت ؟  

 محمود احمد نوید

اشرف غنی رئیس رژیم کابل در نطقی در جمع افسران و قوماندانان پولیس (در ۱۳ اگست ۲۰۱۹ در ساختمان وزارت دفاع) جمله ای را بر زبان راند که گرچه بیان حقیقت بود اما جای بسی تاسف داشت؛ او گفت به برکت قربانی شما پولیس و اردو، امروز ملت امریکا در واشنگتن و نیویورک در آرامش و امنیت زندگی می کنند و … این جمله حقایق بسیاری را آشکار ساخت؛ چیزهای که مجاهدین امارت اسلامی بارها متذکر شده بودند که رژیم کابل نه از سر غیرت، ایمان و حس وطندوستی جنگیده بلکه به فرمان و در اختیار دشمنان سرسخت اسلام زندگی افغان های مظلوم را در کام شان تلخ نموده و بخاطر خشنودی اربابان خارجی خود از هر جنایت و ظلمی بر ملت مظلوم خود فروگذار نیستند.

معنای این سخن اشرف غنی در اصطلاح عامیانه به چوکی داری تعبیر می شود یعنی یک نفر بخاطر حفاظت از مکان و تعمیر نو ساخته یا پروژه ساختمانی و یا حراست از اموال خود کسی را اجیر می کند تا در بدل مبلغی پیسه به چوکی داری از وسایل و سامان آلات آن پروژه بپردازد؛ حال گویا اشرفغنی نیز بچه های افغانستان را تحت نام اردو و پولیس در بدل مبلغی ناچیز به چوکی داری از شهرهای امریکا گمارده است و این را در واقع می خواهد طوری بیان کند که احسانش را بر ایالات متحده امریکا بقبولاند اما در عین حال فراموش می کند که چگونه خون و قربانی عساکر مزدورش را به باد اهانت و توهین گرفته و با روحیه و احساسات آنها بازی می کند؛ البته آن عساکریکه بارها برای شان تثبیت گردیده که خدمت در صفوف پولیس و اردو زیر قوماندهٔ اشرفغنی که در واقع مسبب اصلی تمدید اشغال و تقویت تجاوز اشغالگران می شود باز هم پند نگرفته و همچنان به غلامی پرداخته و در آن راه دانسته یا ندانسته خود را به کشتن می دهد چندان حق دلسوزی ندارند ولی باز هم منحیث انسان و منحیث شهروند کشور افسوس آدم می شود که گاهی انسان ها تا چه حد خود را ارزان فروخته و تا کجا در لجاجت و ضلالت گام برداشته و بر راه غلط اصرار می ورزند.

این سخن اشرف غنی کاملا مستعمره بودن ارتش و نیروهای به اصطلاح امنیتی افغان را ثابت کرد که این نیروها بر خلاف وظایف متعهد شده به آن و بر خلاف شعارهای آب دار (خدا، وظیفه و وطن) نه سرباز و جانباز افغانستان اند بلکه سربازان مفت و سپر بلای مردم نیویورک و واشنگتن امریکا هستند؛ به عبارت واضح تر یعنی این سربازان افغان که در برابر مجاهدان قهرمان کشور امروزه جنگیده و خود را به کشتن می دهند، زن و بچه خود را بی سرپرست کرده و پدر و مادر خود را به غم های دنیا گرفتار می کنند و به جوانی و زندگی شان رحم نکرده و خود را ناحق در مسیر غلط به هلاکت داده و دنیا و آخرت خود را تباه و برباد می کنند اینهمه زحمت و رنج را نه بخاطر افغانستان و نه بخاطر تامین امنیت کشورشان بلکه بخاطر مردم امریکا متحمل می شوند تا مردم امریکا در آسایش باشند، راحت به عیش و عشرت خود برسند و به زندگی پر امن شان ادامه بدهند.

غلط فهمی نشود اگر تا دیروز ما این چنین سخنان را می گفتیم که مثلا سربازان افغان در اهداف امریکا کشته می شوند ما را می گفتند شما گناه تان نیست چرا که در صف مقابل قرار دارید مجبورید به جرح و انتقاد دشمن خود بپردازید نخیر این را ما حتی با این وضاحت که اشرفغنی گفت شاید نگفته بودیم که اشرفغنی با افتخار خط مشی و اهداف علیای سربازان و ارتش افغانستان را مشخص کرد که شما قربانی می دهید تا ملت های امریکا و اروپا در امن و امان باشند؛ این یعنی حالا خیر است که اگر شما کشته می شوید، ذلیل می شوید، بی خانمان می شوید، تباه و برباد می شوید و بر سرتان هزار بلا و مصیبت می آید ولی در عوض امریکایی ها و اروپایی ها زندگی با امنیت و آسایش دارند.

واقعا بسیار دردناک است که بخاطر دلخوشی کفار فرزندان مسلمان اینگونه دست جمعی به هلاکت برده شوند و فقط بخاطر خوش ساختن سران کفر از جوان های خود گذشت و به خاطر آرامش زندگی دگران، زندگی شیرین خود را تباه و برباد ساخت؛ ایکاش ذره ای عساکر و سربازان افغان به حال خود دل سوختانده و بر سخنان اشرفغنی باری تفکر و تامل نمایند که چگونه بازیچه دست چند وطن فروش افغان فروش گردیده اند که حاضراند بخاطر بقای خود در چوکی، بچه های افغان را چوکی دار شهرهای امریکا بگردانند تا امریکایی ها خوش باشند؛ این چه خوشی است که پدر و مادرهای افغان شب و روز در خون و آتش غلتیده و از زمین و هوا بر سرشان بلا و مصیبت ببارد اما با خون تو عسکر افغان به اصطلاح امریکایی ها خوش و خوشحال زندگی خودشان را داشته باشند؛ آیا واقعا برای عساکر افغان این کمال حماقت و کودنی نیست که بعد از این همه جفا و جسارت باز هم در برابر برادر طالب و مجاهد خود ایستاد شده (مجاهدی که شب و روز در تلاش آزادی سرزمین خود هست، کسیکه بخاطر اعلای کلمه الله و نفاذ شریعت و مقابله با فساد و فحشا کوشش و تلاش می ورزد) در برابر چنین کسانی ایستاد شود و خود را که چوکی دار بیش برای نیویورک و واشنگتن در پیش اشرفغنی ارزش داده نمی شود به کشتن دهد ؟

با سپاس از مجله حقیقت

(شماره ۳۵ مجله حقیقت را ازین جا داونلود نمائید)

Related posts