پنجشنبه ، 19 سپتامبر ، 2019

موقف ثابت امارت اسلامی

موقف ثابت امارت اسلامی

سخن روز :

امارت اسلامی از آغاز تاسیس خود چنان موقف و خط مشی را انتخاب کرده است که بنیاد و محور آن رهنمودهای دینی و منافع ملی است. اهداف ما پایان کامل اشغال، استقلال کشور عزیز و نفاذ نظام اسلامی است. امارت اسلامی بارها به اثبات رسانده است که به فشار و فرمایش هیچ جهتی از اهداف علیای خود تنزل نکرده است.

امارت اسلامی که با شروع تهاجم امریکایی ها بر افغانستان جهاد خود را در برابر اشغالگران آغاز کرد،بارها گفته است که موجودیت عساکر اشغالگر در خاک افغانستان را به هیچ صورت نمی پذیرد. بارها برای امارت اسلامی پیشنهاد شده است که اگر پایگاه کوچکی اشغالگران را در افغانستان بپذیرد تمام دولت را به امارت اسلامی سپرده می شود و در سطح جهان حمایت سیاسی و اقتصادی می شوند. اما بزرگان دین دوست و میهن پرور امارت اسلامی اینگونه پیشنهادها را فی الفور رد کرده اند و بر خروج کامل نیروهای اشغالگر از کشور اصرار کرده اند.

پس از مبارزه هژده ساله با امریکا، هنوز هم جهت مقابل نتوانسته امارت اسلامی را بشناسد. دشمن بزرگان امارت اسلامی را به آن مقاماتی قیاس می کند که هدف اصلی شان منافع شخصی و حفظ کرسی می باشد.  بزرگان امارت اسلامی در راستای حصول اهداف مقدس خود زور و زر دشمن را نا دیده گرفته اند و بر موقف دینی و ملی شان ثابت قدم مانده اند.

مبارزه ما مرهون احسان هیچ دولت، تنظیم و سازمانی نیست، مبارزه امارت اسلامی از آغوش ملت آغاز شده و به همکاری جانی و مالی ملت به مرحله پیروزی رسیده است. به ملت مجاهد افغانستان اطمینان می دهیم که به هیچ قیمتی از اهداف پاک و مصالح علیای خود منحرف نمی شویم، تا زمانی که آرمان های مقدس ملت مظلوم و مجاهد پرور ما برآورده نشده و گلیم اشغال از سراسر کشور برچیده نشده به مبارزه خود دوام می دهیم. ان شاء الله العزیز.

Related posts