سه شنبه ، 22 اکتبر ، 2019

لاف های تازه غنی و حقایق !

لاف های تازه غنی و حقایق !

سخن روز

پری روز، رئیس رژیم امریکایی کابل اشرف غنی در یک گردهمایی کمپاینی مجاهدین امارت اسلامی را عساکر بی مزد خواند و پیشنهاد کرد که آن ها با دولت یکجا شوند، ما برای شان معاش می دهیم.

به غنی گفته شود که مجاهدین امارت اسلامی برای مزد و یا دیگر امتیازات مادی نه، بلکه برای رضای پروردگار، اعلای کلمة الله و آزادی کشور عزیز وارد کارزار شده اند و جان های شان را نثار می کنند.

غنی در حالی مجاهدین را به یکجا شدن با اداره کابل دعوت می کند و وعده معاش می دهد، که روز گذشته ده ها تن عساکر رژیم مزدور او در ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب دست به تظاهرات زدند و دولت را متهم ساختند که از یکسال به اینسو برای شان معاش نداده است.

تعلیق معاشات تنها به فاریاب و کارمندان نظامی محدود نیست، بلکه در سراسر کشور جریان دارد و عساکر رژیم روحیه خود را باخته اند.

همچنان اشرف غنی درین گردهمایی کمپاینی گفت که هیچ چیزی بر خلاف منافع ملی افغانستان انجام نداده و نه کسی ثابت می تواند. حال اینست که پیمان امنیتی را با امریکا امضا کرد، که داغ سیاه و محو ناشدنی در تاریخ افغانستان است.

او هزاران افغان های بی گناه را در عملیات ها و حملات قطعات خونخوار به شهادت رساند و بی خانمان ساخت.

اشرف غنی در داخل و خارج از کشور در دشمنی با صلح شهرت جهانی دارد، اما باز هم با اوج بی شرمی گفت که صدای صلح را از هر قریه، هر ولسوالی و هر ولایت بلند می کنم، شما برای من رای بدهید، من صلح می آورم.

اما برای ملت همچون آفتاب روشن است که اشرف غنی در قبال صلح چقدر موقف خصمانه و پر از کینه دارد. او با گفتگو و مذاکرات که میان امارت اسلامی و امریکایی ها در قطر انجام یافت، به شدت مخالفت کرد.

اشرف غنی بداند که حیثیت خود را در داخل خانه، منطقه و جهان از دست داده است، دیگر نمی تواند که مردم را با لاف و پوف های دروغین فریب بدهد و یکبار دیگر حاکمیت خونین خود را برای پنج سال دیگر بر مردم تحمیل کند. ان شاء الله

Related posts