یکشنبه ، 8 دسامبر ، 2019

دروغ آشکارا

دروغ آشکارا

سخن روز :

رئیس رژیم چندسره (اشرف غنی) دیروز با تیم خود به ننگرهار رفت، آنجا شکست داعش را دستآورد بزرگ خود خواند و این را کارنامه عساکر رژیم حامی داعش دانست.

حال اینست که از گفتن این دروغ آشکارا کودک هم خجالت می کشد. اما غنی و مقامات او از یک هفته به اینسو تلاش دارند شکست داعش بدست مجاهدین را به خود منسوب کنند. داعشی که رژیم دست نشانده کابل برای پرورش، تمویل و نجات آن تلاش های فراوان به خرج داده و می دهد.

حقیقت اینست که پروژه مشترک امریکا و رژیم مزدور «داعش» در نتیجه عملیات گسترده، شدید و دو ماهه مجاهدین امارت اسلامی، با چنان شکستی رو برو شد که وجود نظامی آن در منطقه کاملا از بین رفت.

مجاهدین تمام ساحات را از وجود آن ها تصفیه نمودند، اسلحه، مهمات، بمب ها و دیگر وسایل نظامی شان بجا ماند و خود شان پس از دیدن تلفات سنگین جانی، نیمه جان به آغوش رژیم مزدور کابل پناه بردند.

آن ها بجای که خود را به مجاهدین تسلیم کنند، دسته دسته به اداره کابل تسلیم می شوند. اداره کابل آنان را توسط طیارات و موترها به مراکز نظامی و استخباراتی خود انتقال می دهند.

اداره کابل اعلان می کند گویا عملیات بر ضد داعش را ایشان آغاز کرده بودند، اکنون داعشی ها را شکست دادند و آن ها تسلیم شدند. چند روز پیش، یک وزیر اداره کابل به نام مسعود اندرابی نیز از کابل به ننگرهار آمده بود و در گفتگو با خبرنگاران با تمام چشم سفیدی در روشنی روز دروغ گفت که گویا عساکر آن ها بر ضد داعش عملیات انجام دادند و اینست داعشی ها به آن ها تسلیم می شوند.

در حالی که این دروغ شاخ دار و آشکاریست که طفل هم از گفتن آن می شرمد. زیرا از ایجاد فتنه داعش تا اکنون، هیچ عسکر اداره کابل در برابر آن ها فیری هم نکرده، بلکه بالعکس هرگاه مجاهدین داعشی ها را مورد حملات قرار داده اند، طیارات دولتی و خارجی مجاهدین را به منظور نجات داعش بمبارد کرده اند.

اما شاید مقامات مزدور کابل مجبور هستند که به فرمان باداران امریکایی شان، هر گونه حرکات بی شرمانه انجام بدهند. دروغ های شاخ دار بگویند، ملت می بیند که داعشی ها را در روشنی روز از محاصره مجاهدین نجات می دهند و به جلال آباد و کابل انتقال می دهند، تا دوباره منظم و در بخش دیگری کشور جا بجا کنند و بر ضد مجاهدین به حیث نیروی ملیشه یی به کار ببرند.

اما این چانس را تقریبا از دست داده اند، دیگر هرگز نمی توانند برای آزار دادن مردم و ایجاد مزاحمت در برابر مجاهدین، این فتنه خنثی شده را دوباره زنده کنند. ان شاء الله

مطالب مرتبط