آوریل 06, 2020

دستاوردهای ۱۸ ساله دست نشاندهان چه است ؟

سخن روز :

دیروز سرپرست وزارت دفاع اداره اجیر کابل اسد خالد در خطاب به عساکر رژیم گفت : افغان ها در مذاکرات قطر نگران نباشند، به گفته او ؛ نیروهای افغان اجازه نمی دهند که دستاوردهای هجده سال ما قربانی گفتگوهای صلح شوند.

این بار اول نیست که مقامات اداره اجیر کابل نفرت خود را در برابر صلح ابراز می دارند، بلکه پیش ازین نیز بارها به بهانه دستاوردهای هجده ساله، نیت شوم خود را در برابر صلح اظهار داشته اند و با مطالبه مکرر باقی ماندن اشغالگران خارجی، بر تداوم جنگ و قتل عام افغان ها تاکید ورزیده اند. حال اینست که ضرورت بنیادی افغان ها زنده ماندن آن ها و مصئونیت مال، آبرو، خانه و قریه و مساجد شان از بمبارد، چاپه ها و حملات درون است. زندگی با صلح و ثبات در کشور مستقل از حوائج اولیه افغان هاست.

ضرورت افغان ها این نیست که مقامات بی کفایت، مفسد، قاتل، اجیر و بیگانه پرور اداره کابل بجای خود بمانند. خواسته افغان ها اینست که صلح بیاید، و لو که در بدل آن این مقامات ظالم از بین بروند. ملت نمی خواهد که صلح قربانی موجودیت دست نشاندهان و خواهشات آن ها گردد. این حقیقتی است که خود مقامات کابل نیز می دانند.

هرچه اینکه دستاوردهای هجده ساله اسدالله خالد چیست، معلوم نیست. شاید هدف او همین قتل عام هجده ساله افغان ها باشد و یا شاید منظور او چاپه ها و بمباردمان های شبانه روزی بر خانه های افغان ها باشد، یا شاید مطلب او آن فساد مالی باشد که افغانستان را به مقام فاسدترین کشور جهان رسانیده است و یا شاید رشد مخدرات باشد که از برکت ایشان و باداران شان از صفر به ۸۲٪ در سطح جهان رسیده است، یا شاید قصد شان آن وحشت های خودسرانه ملیشه های بلک واتر و سی آی ای باشد که در چند میتری ارگ، قومندان حامی ارگ به نام آمر ستار را علناً می کشند، اما به اصطلاح قومندان سراعلی و یا رئیس جمهور این اداره نه خبر می باشد و نه هم جرات بازپرس آن را دارد، و یا شاید هدف شان آن انتخابات کامیابی باشد که اگر بجای ایشان انسان های با شعوری می بودند، از گرفتن نام آن خجالت می کشیدند.

یا شاید منظور اسد خالد آن کلیپ صوتی باشد که نامبرده دران با یک وکیله فاحشه بر خلاف ارزش های انسانی، اسلامی و افغانی سخنان فحش زده است و شاید هدف او آن رسوایی فحشا در داخل ارگ باشد که خود ارگ نشینان در خدمت رسانه ها گذاشته اند.

از سوی دیگر افغان ها در هجده سال گذشته چیزی دیگری را مشاهده نکرده اند، اگرچه تریلیون ها دالر آمد، اما هنوز ۷۰٪ مردم کشور زیر خط فقر زندگی می کنند، هزاران عساکر خارجی به نام امنیت آمدند، اما مردم در شهر کابل در روشنی روز از سوی دزدان مسلح کشته می شوند.

چنین مقامات بی کفایت و بیگانه پرور طبعا به بهانه دستآوردهای هجده ساله، نفرت و کدورت شان را در برابر صلح ابراز می دارند، اما این آرمان شان هیچگاه برآورده نمی شود. صلح می آید، و لو که به قیمت قربانی این دشمنان صلح باشد. ان شاء الله .

Related posts