آوریل 05, 2020

جهاد بر ضد فساد و اشغال، و رهبری مثالی امارت/ بخش سوم

جهاد بر ضد فساد و اشغال، و رهبری مثالی امارت/ بخش سوم

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی // ترجمه : ابوزبیر حبیب زاده

برای خواندن بخش اول مقاله اینجا را و برای بخش دوم مقاله اینجا را کلیک نمائید

دوره کوتاه اما پر دستاورد شهید منصور صاحب :

پس ازینکه (شهید) ملا اختر محمد منصور صاحب با قبول کردن بیعت ها، امیرالمؤمنین جدید تعیین شد، فی الفور هیئتی را برای بررسی همه جانبه ادارات امارت اسلامی گماشت و کارها نسبت به گذشته خوب تر و منظم تر شد.

توجه به گسترش عملیات های جهادی در سراسر کشور بیش تر شد، امکانات برای آغاز جنگ های جبهوی در پهلوی جنگ های چریکی در نظر گرفته شد و در بهار سال بعدی قطعات عملیاتی به وجود آمد.

برای اینکه امارت اسلامی در عرصه تداوی زخمیان و اکمالات خودکفا باشد، اداره صحت را وسعت داده شد و نیز توجه به کار اکمالات بیش تر شد. همچنان برای جلب عوائد، گام های بسیار مثبت و محتاطانه برداشته شد، که امارت را بسیار قوی ساخت.

شورای رهبری گسترش یافت و به همه اقشار کشور نمایندگی داده شد، در عرصه ادارات یکبار دیگر تحقیق و بازنگری شد، تا ادارات فعال نگه داشته شود، هماهنگی میان شان خوب تر شود و لوائح و طرزالعمل های مدون داشته باشند.

شهید منصور صاحب در آغاز رهبری خود با فتنه ای به نام داعش مواجه شد، بعضی اعضای داعش در بخش های از کشور ظاهر شدند، بیرق خود را بلند کردند و به صف جهادی زمانی مشکلات ایجاد کردند که سنگرهای جهاد در برابر امریکایی ها به شدت داغ بود و اشغالگران در سرگردانی و سراسیمگی به سر می بردند.

شهید منصور صاحب به مشوره و فیصله علمای کرام، بسیار با قاطعیت در برابر داعش موقف گرفت. زیرا منصور صاجب بنا بر تجربه جهادی خود درک می نمود که اگر در برابر این دسیسه و فتنه از اغماز و تساهل کار گرفته شود، صف جهادی چند پارچه می شود و دسیسه اشغالگران که از سال ها برای چند پارچگی صف امارت اسلامی می کوشند، کامیاب می شود.

او می دانست که اگر دست به کار نشود، این توطئه به زودی کامیاب می شود. مثال خوب آن تنظیم جهادی القاعده است.

پیش از اینکه فتنه خوارج به نام داعش سر بالا کند، تنظیم جهادی القاعده پیشرفت های خوبی در عراق و سوریه داشت، صف شان متحد و قومنده شان واحد بود و مجاهدین خود را از یک موقف رهبری می کردند. اما هرگاه با پدیده داعش رو برو شدند، متاسفانه تشکیل منظم القاعده پارچه پارچه شد و وجود خود را در عراق از دست داد و در سوریه نیز با رکود و انجماد مواجه شد. نمی خواهم دیگر این بحث را طولانی تر بسازم.

اگر قاطعیت و صلابت رهبری امارت اسلامی در مورد فتنه داعشی نمی بود، خدا نخواسته حالا صف امارت اسلامی نیز به سه پارچه تبدیل می شد. بعضی خوردان کوتاه اندیش نام داعش را بر خود می گذاشتند و آنچه دل شان می خواست انجام می دادند. پارچه دوم با امارت وفادار می ماندند، اما به شدت کوبیده می شدند و محکوم می بودند، و پارچه بزرگی نا امید می شدند و در خانه می نشستند.

اما اینکه شهید منصور صاحب دران زمان حساس، افغان ها را از فتنه داعشی نجات داد و صف جهادی را یکمشت و یکپارچه نگه داشت، این کارنامه بسیار مهم او در مرحله آغازین رهبری او بود. جزاه الله خیرا.

در عرصه سیاسی :

در حیات مرحوم امیرالمؤمنین ملا محمد عمر مجاهد در پهلوی فعالیت های جهادی، کمیسیون سیاسی نیز ساخته شده بود و در اواخر، او برای ایجاد دفتر اعلان شده در کشور قطر نیز رهنمایی نموده بود.

اما باز هم موانعی در برابر دفتر و فعالیت های سیاسی موجود بود. بسیاری کشورها برای منافع خود و یا هم ترسی که از امریکا داشتند، در برقراری روابط با امارت اسلامی بسیار از احتیاط کار می گرفتند. اما در زمان منصور صاحب، تلاش ها برای تامین روابط با کشورهای مختلف افزایش یافت.

درین سلسله، او دروازه تماس های مستقیم با کشورهای رقیب امریکا را باز نمود. هر از گاهی هیئت های را به کشورهای مختلف فرستاد و آن باورهای نادرستی را که پس از اشغال افغانستان، بر اثر پروپاگند امریکایی ها به میان آمده بود رفع کرد و کشورهای زیادی را به این قانع ساخت که حضور امریکا برای تمام منطقه خطر بزرگی است، اشغال افغانستان تمام منطقه را تهدید می کند، امارت اسلامی در روابط با جهانیان بر احترام متقابل باور دارد و پالیسی ضرررسانی به هیچکسی را ندارد.

در نتیجه این تماس ها، امارت اسلامی در پهلوی نیروی نظامی، به قوت فعال سیاسی در منطقه نیز تبدیل شد. بسیاری کشورها کوشش کردند روابط خود را با امارت اسلامی تامین کنند، از موقف بدبینی و دشمنی منصرف شوند و روابط خوب سیاسی با امارت اسلامی داشته باشند.

از نتایج خوب این کار کسی انکار نمی تواند. این گام های مثبت سیاسی امارت اسلامی بود که حیثیت امریکا را در جهان به شدت متضرر ساخت و آن رعب امریکا از بین رفت که کسی با طالب سلام و کلام هم نمی توانست.

شهید امیر المؤمنین ملا اختر محمد منصور در دوران رهبری خود با امارت اسلامی آنچنان وفادار و متعهد ماند که حتی زندگی خود را نیز درین راستا از دست داد و به مقام شهادت سرفراز شد. تقبله الله.

منصور صاحب در مدت کوتاه رهبری اعلان شده خود توانست امارت را همانند سابق قوی نگه دارد، بلکه در عرصه های نظامی و سیاسی قوی تر بسازد، مشکلات داخلی را که خطر وقوع آن برده می شد به زودی حل نماید و با فتنه ها و دسیسه ها جراتمندانه برخورد نماید. الحمدلله و المنة.

ادامه دارد……….

Related posts