آوریل 06, 2020

لغمان: بالای دشمن در دولت شاه دو حمله جداگانه صورت گرفت

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی درجریان عملیات سریع الفتح، بر یک کارمند شبکه جاسوسی دشمن  در داخل ساختمان ولسوالی دولت شاه ولایت لغمان هدف قرار دادند.

کارمند متذکره محمد اجان دشب با سلاح لیزری هدف قرارگرفت ومرگبار زخمی گردید.

همچنان  بالای ولسوال آن ولسوالی نیز حمله صورت گرفت ومرگبار زخمی گردید.

Related posts