آوریل 06, 2020

بغلان: 12 تن پولیس، عسکر واربکی در بغلان مرکزی با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر، 12 تن پولیس، عسکر واربکی در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.

افراد متذکره دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه، صفوف دشمن را ترک گفته وبا مجاهدین پیوستند و تعهد سپردند که هر گز به اداره دست نشانده باز نمی گردند ومجاهدین نیز از آنان به گرمی استقبال نمودند وبه زندگی عادی سوق داده شدند. وشهرت مختصر آنان قرار ذیل میباشد:

۱:  احسان الله ولد عبدالغفار باشنده قریه  شهرجدید وظیفه اربکی

۲: محمداغا ولدشیراغا باشنده قریه سرک حاجي نظام وظیفه  ګارد

۳: سیدبهاوالدین ولد میراغاپاچا باشنده قریه  شهرجدید،  کارمند شبکه جاسوسی

۴:  نیازمحمد ولد موسی خان باشنده قریه  بولکمرداد وظیفه  عسکر

۵: امیرمحمد ولد کشمیر باشنده قریه شاه خیل وظیفه عسکر

۶:عبدالمنیرولدعبدالناصر باشنده قریه تره خیل وظیفه عسکر

۷:جمیل الرحمن ولد محمدظاهر باشنده قریه  تره خیل وظیفه عسکر

۸: محمداصف ولدفاروق شاه باشنده قریه  گلدریان وظیفه  اردو

۹:شریف الله ولد فاروق شاه باشنده قریه گلدریان وظیفه سرحدي عسکر

۱۰: فضل خدا ولدفیض محمد باشنده  شهرجدید دروازیان وظیفه عسکر

۱۱:نعمت الله ولدعبدالرحمن باشنده  شهرجدید  وظیفه عسکر

۱۲: محمد داود ولد نورحیات الله باشنده قریه  پولکمپیوتر وظیفه  اربکی

Related posts