می 25, 2020

پکتیکا:سنگ تهداب یک مرکز صحی در اومنه گذاشته شد

پکتیکا:سنگ تهداب یک مرکز صحی در اومنه گذاشته شد

بر اساس خبر، مسئولین کنترول وتنظیم موسسات امارت اسلامی  درنزدیک قریه سیدخیل ولسوالی اومنه ولایت پکتیکا سنگ تهداب یک مرکز صحی را گذاشتند.

این جریان دیروز دراثر تلاش های مسئولین یادشده انجام یافت که با فعال شدن این مرکز مشکلات بهداشتی مردم منطقه کاهیش خواهد یافت ومردم عوض سفر به مراکز صحی دوردست، غرض تداوی به این مرکز می آیند.

Related posts